Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΚὁΟΙΠ8: Κωνσταντινοε Μητση5
οι ἶΡΞ¦Σ ΕΓΚΥΚΜΟ¦ ΚΗΤΡ©ἩἱωΗΟΥ  αν ΕΜΗιτιιιΖι:ικΗ ΤΠΕ ΗἶΩΔΟΧΕΣ ΣΑΣ
ΛΡ|ΣΤΕΡΕΣΛΛΧ|·|ΜΕ|ΕΣ
Πώε έκαναν τι5 ι 2 συνταεει8...
υ Ποιοι κανουν οριστικα το ΕΚΑΣ ο» Μεγαῆα θυματα, χηρε5 και αναηηροι
ΕΦΟΡ|Α
Δώστε το σπιτι οσε
για να εεχρεώσετε
Εμμεση δημευση ακινητων σηο το
ΥΠ.Ο|Κ.
Ν|ΚΟΣ Φ|ΛΗΣ
Ο διχαστικοε Παγοε
και οι ηροκῆησει5
ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Βασιῆη5 Γοῆεματη5:
ο ηρεσΒευτη5
τη5 εῆηηνικη5 ιατρικηε
η? Ο σηουδαιοε
 Ο χειρουργοε έγινε
` ι · εηιτιμοε διδσκτωρ
ΜΑΥΡ'|(ΟΣ
 β του ΑΠΘ
Μ.Ι5
Δυστύχημα
η δοῆοφονια;
Τι κρυΒει η ηεριητωση του εκδοτη
ηου κατηγορειτσ για εκβιασμου5
ΣεΠ.ι7
ι2 ιουνίου 2οι ο · Αρ.Φυῆῆου966 ι Τιμή ι ευρώ
Δρακοντεια μέτρα
ασφαηεια5 στη "αῆῆια
Πρωτοφανη ειναι τα μέτρα αοφαῆεια8 που εηιΒοῇῇει η γαῆῆικη κυβέρνηση για το
Ευρωπαικο Πρωταθῆημα Ποδοσφαίρου. ηου αρχισε ηροχθέε Παρασκευη στο
Παρισι με τον αγώνα τηε οικοδέσηοινσ5 εναντιον τηε Ρουμανιο5.Όμωε, την ομορφια του ποδοσφαιρου και του ευ αγωνιΖεοθαι σκιοΖει ο φορώ νέων τρομοκρατικών ηῆηγμδτων αηο φανατικουε, φονταμενταῆιστέε τιιχαντιοτέε. Ο τρομοε και ησῆι -μέκρι τα ορια τηε υστεριαε- ηῆαναται τώρα και ποδι ηανω απο την Γ Μια και
οῆοκῆηρη τηνΕυρώηη. Την ιδια ώρα που ο ηῆανητη5 ετοιμαΖεται για τΟυ$ Οδυμηιοκουε Αγώνεε. που θα διεξαχθοαν τον Αυγουστο στο Ριο τηε Βρα1ιῆιαε.
Όμω5. και τα δυο μεγσῆσ αυτα αθῆητικα γεγονοτα μπορουν να καταοτουν με την
εηιτυχη του5 διοργανωση μια ισχυρη σηοντηση στον τρομο του φοντομεντσηισμου και να δειξουν οτι η ανθρωηοτητα δεν υηοκ0ητει και συνεκιΖει να Ζει κορη
οσε αξια και στα ιδανικο του ονθρωηισμοο, που γεννηθηκαν στην Αρχαια Εῇῇσδα
και αναητιιχ0ηκον στη μεταεηαναστατικη Μαιο του ι 8ου αιώνα.
ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Σέλι'
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
<·Εῆῆαδα,
οηω5 ΒενεΖουέῆα;»
Γραφειο
ιιΑΝΝιιΣ
 ιι ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Φ ι
ΝΑΟΥ" ΣΤΗ «ΜΚ»
“Να Ζητησουν συγγνώμη
για το Εῆηηνικο»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΥΡ|ΑΖ|ΔΗΣ.
Βουῆευτη5
Δραμα5 Ν.Δ.
“Οι Τουρκοι
καηκευουν την ιστορια
με την Αγια Σοφια»
ηΑΝΝητ
ΑΜΑΝΑτιΔιιΣ,
υφυηουργοε
Εξωτερικών
· Τώρα μηορειτε να μα5 διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοηο νννννν.νι8αιηι.ει