Πρωτοσέλιδο Αυγή: Τα κλειδιά του εκλογικού νόμου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“το 
ο Η ΑΥΓΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
«ο ΣΥΜΗ παραμενει
κόμμα πιο ριιοοιιαοτικπ5 
Αριστερα$» ·13
Στον δρομο
προ8 το συνεδριο
του ΠΝΑ
Παρεμβαίνουν οι 'Εφη Ακτσιόγλου,
Μαρία Βαμβαυρέλη, Κώστας
Ζαχαριάδης, Νόσος Ηλιόπουλος
· 10-11 
Ρ | ΜΑΝοιΑι.
ΠΜΣ8
Το Βτεχιι και το παιχνίδι
των δημοσκοπησεων
- ο 43
τε ΗΟΜΕ
αἱρ'οΜααε
Η Ωω νεων εκ μαγευα τουρ Μουτ
Μ.αν8ἰ.ετ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12608 ΤΙΜΗ: 3 ε
Πα καειδια
του εκῇογικου νόμου
της αντιπροσωπευτικότητας
στη βαση της απλής αναλογικής
για «μπόνους»,
«κατώφλι» και συνασπισμους κομματων
της πρότασης για
μια ριζοσπαστική αναθεώρηση του
Συνταγματος που θα ανακοινώσει
ο Αλ. Τσίπρας στις 24 Ιουλίου,
ημέρα αποκαταστασης της Δημοκρατίας
Το ΜΒ άρχισε ο Η  »  =τἔῆ==ἩκωΜ
'ω' πλω , Μ ή” αναστενα:ει η
 Ιλ: 'εξ  ΤοτόπιπουΜα Δ ,ζ"
καταυῆιομου8Μ ' '~ τ  Μ 
Για τη διδασκαλία Το κερδη απο την ηροηγοόμενη
των Αρχαίων συμβαση, οι υποχωρηοει5
Ελληνικών απο το όραμα .6
Τ0Υ,ΑΝΤΩΝΗ ΜΕΚῳΗἴ _
οι: τι
ι Η ετιιοτοῆη του υπ. Εξωτερικών
ΩΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ φιλόλογος και λατρπς β μ Ψ “- :ο “ -3 '
της Αρχαίας Ελληνικης. θα ημουν ο πιο Ν | ΚΟΠ 
ευτυκης αν Κ Αρκαία Ελληνικό διδα- οτΠ εν|Κῇ Ἐν" ὁ
σκονταν πο ές ώρες καθε μερα! Αλλα
βέβαια. πέρα από τις δικές μου π σποτ· Υ 
ουδηποτε αλλου προτιμήσεις. είναι πα- ι ὁ' ευθυντρ|Ο °ῇῇ|ωκ°
ρόλογο να διδασκονται οι μαθητές
και στις τρεις τόξεις του Γυμνασίου τΠ5 Ο Ν  ϊ ω
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ==4 Ρ °

Τελευταία νέα από την εφημερίδα