Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με 0% ΓΚΑΝΙΟΤΑ* & '50+ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
σ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΪΟὁΧΗΜΑ ”Ν'κΗΪΗῖ ΑΓΩΝΑ”. ΠΡ'Ν ΤΗΝ ΕΝΑΡἶΗ ΤΟΥ ΠΑ'ΧΝ'Δ'ΟΥ
ΖΊ+ Ι ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι ΚΕΘΕΑ 2ΙΟ-9737777 κ ΑΡΜΟΔ'()ῖ ΡΥΘΜ'ῖΤΗΣ ΜΒΑ
Η ΣΥΧΝΗ ἱ`ΚΜΜΡΤΟΚΗ ΣΕ Πἰ·'ΓΝ'Α ΜΠΟΡΗ ΝΔ ΑΠΟΠ;ΛΡΣΕ' ΚὶΝΛγΝΟ ΕΟ|ΣΜΟΥ ΚΑΙ Δ'χΠ()ΛΗΑ) ἴἶΡΡ!ΟἩ,'ΛΣ
'γ '_ ν· κ
ΜΜΜ' σεγγγγἔ©
ΙσγσΡγσσγ Η
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΕΡ|0Δ|ΚΟ 32 ΣΕΛ|ΔΠΝ 'ΚΕΚ τ γ
ΪΗΝ ΥΠ0ΓΡΛΦΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ Ν|Κ0ΜΚ0Π0ΥΛ0Υ `
Η |0ΥΝ|0Υ 20Ι ό.
Καθημερινή
Αθλητική
Εφημερίδα.
Αρ.ΦὐΜοσ 1_79'.
Τιμή; ΜΝ ε
γ ί Ξενι·ο8Ξτ
Ύ”θΕΜΑ ΩΡΩΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ”
 Το 1110 αζ1ὁΠ1στο ρεΠορτἀζ ΠΠὁ τη
ῇΒΠλἑνθ1α γω το θέμα ΚΕΠ σήμερα
β στον "ΓΑΥΡΟ” /
ι.σσ.σσσσΜΜσΖσγσκγ! 
ΗΜ σε ΚσνΙσνἡ:
“Ἡ σλλσζσσν ω νόμο'
ΜΝ Εεκ|γσσγ τσ
πρωτσΒλῆμστσ”
”εκπρόσωποι” ρ
τον θρύλου σε
τελική Νση
Αν·σσσΜἔ
ΦσΡσσγΝΗ
 ἰγΞι ήν |κ ὁ1έ1'
 του στον ΓΓΑΥΡΟἘ ΟΣ μἰΠ ιδλσἰως 
ὁ1ΠφορΠ1κῇ συνέντΣυξη · _“Ο Βασίλης “'
:θέ^λσ1 να μΕἱνδ1κὰἶθομΠνΠ”
· Ζούγκλσς Ἡ Κώστα; Ισσκωνσς: "σώτσ ων...
“σσΙσκΙσγησε" κι” μεΙσ τσσ ζἡιησε... συγγνώμη!
· Ισ μσσσλ·γγκ της ΠΕΚ πως σΒλητ|κσύς_ ς
δ|κσστές. σ ΚσγΙσνἡς. η ΕΕΚ κσ· το  “
"σκστσὁίωκΙσ" τσσ Μελισσσνἰὁη!