Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Γιατί παίρνει... αναβολή το ενδεχόμενο μπαοιμό του στην ΠΑΕ
ΒΑΖΕ| «ΦΡΕΝβ» Ο ΠΑΤΕΡΑΣ, ΔΕΝ Μ"Α|ΝΕ| ΣΤΟΝ "Μ
Αρκετοί
Φῶοι της
ομαδας
έ |όΦ
ΠΕΠΗ" Ρ _ _  “ΣΕΛΙΔΕΣ ο
..ΑΠΑΝΤΗΣΗ , ι - ' - . > ΣΤΟΙΧΗΜ^!Ε
   “ β
το Με τι·   - -- έ. οΞ:υυἔΞ:.ει::μυ
«^|°"Τ^"“  /Πλπρὡνειμε...Μ,50ὲνο
σκορ που βλέπει ο Κοοκοντέρ
Τι παίζει με Καρλόο και η βόμβα
με Αορεντζόκη του Αγγελόπουλου!
ΑΝΒ|Κ|Ἡ
ΠΑ... Σ'ω" 
Δεν έχει κοπεί η σύνδεση ~ _ 7 π Ύ .α ο
με τον Αργεντινό
ΣΙΑΜ “ Ξ / / Η ο
Ανεβτιίνουν οι αποδόσεις της... 'μ.
ΠΑΙΡΝΕΙ «ΦΩΤΙΑ» το ΕΟΠΕ)
Π" Α|ΓΚΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ «Η»
Απειλούν πως δεν θα
κατέβουν στο νέο πρωτόθλημα 4
ΛΑΡΙΣΑ
ΖΩΗ @ΜΗ/υ 
Μ] .ΒΕ/ΜΜΜ .
Η...Μό,ΜοπότονκοΜ! ο '
ΜωΜ“Π““ἱ-- Σε 
. ε 7 ·¦ ι
.7 η 7 2' 1 
η 9 κ έ ψ
Ναό “ ι 
χ τοῦ! “ο Ι ο Φ
ι  του
. 0ΛΡΒΑΝ|Τ|ΔΗΣ 'έ'γ%"ῇΜ ΜΝ Μπι
Μεγόῆπ «μάχη» με τον Η μεγόῆη είδηση για το
ουμΒόῆοιο του Σέρβου Σεῆ. 21
ο ~ Μ .
,, ·7 “ τπτ
3 ,ΒΑΦΗ ἑ” τ·
ια ::' ~
` ) Κομυπί6π για πε μετοΧέε ζ? ω°ε9 ΜΜΜ το"
 ., "ερμ"@φ. .
Κ "ΕΡ|ΜΕΝΕ| ΠΡΟΤΑΣΗ Α"Π
 "ΑΟΚ Π ΑΝΣΑΡ|ΦΑΡΝΤ