Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ/ντής: ο. Νικοῆαΐ“ς
Δ·εμθμντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΤ ιογΜον Σοκ· Α.Φ. 45975
_ ΑΜ κΑΜεΤΤο ΜΜΜ ο ,
ΑποκΠείεΤα· να καθίσαμν* η.
' ενο μόνες ο· πμωΣαοΜΤες.
καθώς έχουν Παμε· ε·6·κα κ
προγραμματα και Τακ με·
Μενα ΜΜΜ ΜΜΜ
“ΑΜ _,_.μ-·
'ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
977Ι108 852167
τρωω ο ΜΑΜΑ" ΔΙΑΜΑμΤαΜνΜΣ (ΜΜΜ Το
ἴΑΤΑΒΑΣΤε“
 'ΜΒΜ χ
= :γιόρτασε νεες
>ε σπόρ·
 ~ ΤΑ ΑΗΑαΝΤΑ Τον
'87 ο Η Εοκ παραθέτει
η 6είανα Την Τρίτη Τα 7 η
 _ Σαμ μήνα στα κμααή Λ,
ομαδα Με α '
` Αθήνας ε
¦| “ Ο ἑ Ι Τ
ΝΤ" ΜβΡ|Α
μ ΡεΠοβτάΖ τα· Δ·ονυάπ
ΔεΠῆή σε“·εΜσα 45 ν '
γ ΜΑΜ ΤΑ νεων Σαμ ,ΜΑΜ ων
~·μΑΑαωνω ·Τ ΑαΤΜαία; καθώς 'Με .η
Ν αΑαεναεεΤαΤ Τα” Τ η 
Ϊ· "ΑΟΚ “κΑαΑ·Τεεπ
Τα". Μπε·ΜΤΤΑΤ·Φ
ΤΜπΡΜΜσΒ·π δ
· ·_'Επαψε>ναεν6·αῷεμεΤαι
' για Μακ Χεα η ΡεαΒ ο
ο ιερμμΤωΣΜω Των
' ϊ ` «μόνιμων Μπόκα».
 μου περα· Τέτοιοι·
μωρό βρισκόταν με Τα
ένα πόδι στη Μαρίτα
' φέτας. σως Μα σεβ'
κακών Τα καμναεΤ
- από το ΜΜΜ”
ΑΛΛΑ ΣΤ" :ΕΛ 'ΔΑ / 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα