Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"7722Β ι “362 ι σε" ιι··ιιι
Αυλή έκδοση · Τιμή €
.:αἶ'Ξζ. χ - 
ής γ 
..  . Ο
ΣΑΒΒΑΤΟ Τ Τ ιογΝιογ 2ΟΤὁ
Πε .Θε
. ΠΟΥ
ΟΓΟΥο
. . 55 .-:: 33 Ϊ ξ 
Η Ι ·.ἶἑ . Ή ·
Ο Ο Δ η · ο ' Τ Ο'
. Μ' ικό ἶ Ρ Ι · - Η οι·
 Ο στα Ελληνικό!
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΟΤ|ΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑ| ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
"ως διπλές καμπ
 Σ  Το ΥΠΟΥ^Ο ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΔ' Η «ΣΥΓΓΝΩΜΗ»
:κι για Μακη
Δυο τα δαμοψαφί- ` ·' Η αντίδρασα τας ΝΔ, . ' κ .
οματα Που ετοιμάζει που «κατεβαζει» Με τας 'Ο
το Μέγαρο Μαξίμου ο τ ' Πρότασα Το Μιρό
Η «ΠΜ Στις 24,Ιουλίου οι  μήνυμα του Προέδρου
Μ ΜΒΑ ανακοινωσεις Οι Ι  υις Δαμοκρατιας 
αντικρουομενες ειοαγα- ! θα «στιασουν» οι μεγαλες
κ" " ως σεις στον πρωθυπουρ- εκλογικές Περιφέρειες
ω" κ"Ρώκ°" γό Σαμεἰο τριβής Πού θα μπει ο Νικος
"ΜΝ" '2 τι αυλό αναλογική των «μικρών» ιι-5. ι. τι
Ο Μεϊμαράκης Τ”
και το νέα κόμμα
"ΜΚ" | Τό
Νέα «αφεντικό» Πυρ ομαδόν
Τ° ΔΝΤ Φεύγει στην Εισαγγελία κατό 'Γουιάνα
από το ελληνικό ιαιαιιαι35 ΜΜΜ ι ιι
Πρόγραμμα...
"ΜΜΜ το 4.500 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
που" - ααααιιαα Ενας ανδρας
της ωραια Μτιιρια ως! (.|'|°σε|6ὡνΜ» «Εδωσο σπερμ9 "ο "Μ"°6 "κ 
Πολιτικοι και εΠιχειρηματιες και για 20 Παιδι» Τα “Π» τους εντόπισαν
στο @Μι του Β. ΜΠρινΠκη "ΕΠΕ” υ
“Γεννήθηκα ΜΠΟΜΠ .. .·
με Το σημάδι 8ΣΕΛ'ΔΟ ΔοιεΡΩΜΔ
στο Πρόσωπο" ΤΤ ΠΜΜ Χ
ΜΜΜ ι Μι Π^|ΖΕ| ΜΠΑΛΑ
ΞΕΝΗ .τι
Παπ Β' με τον... Η . Ξ ζ Μ
κόψω από φέτας
ΝΒ"Μ0|2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα