Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«01 δίκαστές μας σῶζουν από τα μντιμόν1α» ^Φ|ΕΡΩΜ^ 1ΒΤ
Απόφαση - σταθμός δ1κασττιρίου τος Β. Ελλαδος  5ΗοΝΗυοΜ
σεῆ. '|5-|8
ΚΜ ήΟΕ 
κωπωωω Ο γοοκο5κθπΠο@κ Ο νοκπποε@κ Ο Ποσο[ΚΞίε@οΖΑ@
Χωρίς ΜΕΘ, αναλωσ1μα καί προσωπ1κό κίνδυνεύουν
(( Β 81 ` 7  ` 7 ` 7 ο σ ο Κ ο ε 1 α ζωές... μέσα στα νοσοκομεία. Οπως αποκαλύπτουν στον
ΜΜΜ εργαζόμενο1, είνα1 δεδομένα πλέον τα... λουά
κέτα. Ή θα πλΠρωνουν ο1 ασθενείς (ανασφόλ1στοί,
ασφαλ1σμένοί, πρόσφυγες καί μετανόστες) ύ θα «λίμνό
Τ Η Θ ε σ σ    | |  ζουν» στα νοσΠλευτ1κα 1δρύματα-φαντασματα γία
μέρες Κ€11νύΧτες μέΧρ1 να εξεταστούν...
«Το μετρό μας κατέστρεψε καί τη
καρ1στ1κῇ βολῇ δίνε1 ο Ι'. Μπουταρμς»
«Τα σκύλακ1α, ο1 καμαρίλες κα1
οί... δ1αγων1σμοίτου δἡμου!»
Ι'. Πλακ1ωτακ11ς πρ. πρόεδρος ΝΔ
«|Ηταν λαθος η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ»
01 «νεοσύλλεκτο1» καί ο1 «παλ1ές
καραβανες» του Απ. Τζ1τζ1κὡστα
Τα δρομολόγ1α καί τα... κ1λίόμετρα
των προσφύγων με τον ΟΑΣΘ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα