Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Τρεις ορθόδοξοι ιερείς εμφανίστηκαν με θαυμαστό τρόπο μέσα στην Αγιά Σοφιά"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η |ΟΥΝ|ΟΥ
2Ο'|8
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(Ί0590) 3990
Τ|Μ|·| ί ΕΥΡΩ
Ι Ι! ό
ΑΠι1κρισΗ @Πολιτισ ί· Ο
κ 'ΜΙ 'ΗΗΕ ί ΜΗ έ ΧΑΜΑΜ
-ΑιντιχΡιΠρν · ^ ·
·`  κωνσταπινος ΜεσρΜ για
'ο ,ιῇ' __
ι;ι“ ί:
'Μ >  ί
μ τα `
_7 77'~7'ἶἶἶ“ Ἡί
μ ω;[“Ή“[γ^
  ἐιί "αν
Ἡ   ` - “ # ο 4·- Κ·Ν'Ζ·ΦέΜ Η· Κ·σ·δ·ᾶΜ
ΟΡΓΜΖΟΥΝ ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:
"ΤΡΕ|Σ ΟΡΘΟΔΟΞΟ' 
"Τους έχουν
καταγραψειτα
ο του ναού
και οι τού κοι
ύ ακε που
π ο ο σον
να του συ ο ουν έ ασον τις αισθήσεις τους"! !!
Οι τζιχαντιοτές απειλούν να ανατιναξουν το σύμβολο της Ορθοδοξίας, ενώ οι ΗΠΑ
καλούν τον Ερντογάν να σεβαστεί το χριστιανικό χαρακτήρα του Μνημείου