Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣλΒΒΑΤΟ ιι ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΡ.ΦγωΟτ524 τιΜΗ; Με Το "ΠΡ|ΓΚ|Π^Το" ΠΟΥ ΔΕΝ ΑκογΜΠ^Ε' Η κρ'ΣΗ
ΜΥΚΟΝΟΣ
Το νησί που ιζει»
σε άλλη χώρα!
ΑΠιΣτΕγτιι ΧΛ|ΔΗ ·£εΜΒ-ι7
' Το «χαρτι» του πιω
και π ανπποΜτευαπ
1' ϊ τ
· η .5 .ι
'Μκ6"ῳ“ἴ  ΡΒ  τ Ο
' ακταμἑτΡ°.Τ°ξ"ωΉκς @ΠΜ Ξ;ῇΜ 
φακεΜιναυν
'Ολο το παρασκήνιο. Τι προπνήθπκε 
. της «ΜΜΜ» στη Δρέσὁη, η <<ατζέντα>> και
Τα °"θ°|Μ τι πραγματικα <<μαγειρευεται›> στη Γερμανία
' Ελεγχοι και στις πολυκατοικίες
› Η 2 › ΣΕΛ. 4
«κατέφυγε» στην Ελλάδα Πέ _
(συνεχίζει εὁὡτιι όραση του;)  τι
ΠΕΝΤΕ ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΑ θΥΜΑΤΑ ΤΟΥ πει ι9
·›Τους σκοτώνει και τους τρώει. Έρευνες από ΕΛΑΣ, 'Μετρο' και Μ'Τ στο στοίΧπμα της αὐλλπψπς του
Η ΜΕΓΑΛΗ «ΣΦΑΓΗ» ΜΕ το ΕΚΑΣ ΚΔ' ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞ'0ΥΧ0ΥΣ το Μ