Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Θέλουμε λίγα Ι Ι
ί από τους πολλούς ·ν ο Γ'ωρἶῦς
κ Ι | τα · Αμβρόσιου
και οχι πολλα εεττ ΜΜΜ
από τους λίγους"
 . Ο Σελ, 3
ΑΡ. ΦΥΑΑΟΥ 728 - ΕΤΟΣ Ιθο ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΙΜΙ·Ι 0,50 ΤΙ·ΙΑ: 24410 80888
λ, Η λ  Ξ
ϊ Χ έ Ο    ό κ'/Ιὴ“"γ ¦/   
. η. ρ] τπτ», (ή
ΠΜυλ.Κ λΜγ;
έ#_// Ι /λ
_τ ω ω 
““ ι;;; ω ω ω ω  η το  :η μια η! 
μ] ω μ
Ο Απάντηση του Ευάγγελου Νοτόπουλου, Περιφερειακού
Συμβούλου με την παράταξη θεσσαλών Συμπολιτεία, σε
δημοσίευμα της ΑΑΙ·ΙθΕΙΑΣ σχετικά με το έργο Παράκαμιμη
Νεοχω ρίου Μπελοκομίτη.
Ο Ο κ. Νοτόπουλος αναφέρει στην απάντηση του ότι με τα χρήματα της παρούσας ε ργολαβίας θα γίνει μόνο ένα μέρος του έργου,
μέχρι και τον κόμβο Νεοχωρίου.
Ο Καλούμε την Εισαγγελία Καρδίτσας να διατάξει έρευνα για να
χ βρεθούν οι υπαίτιοι της καθυστέρησης κατασκευής του έργου
_ τ που προκάλεσε συνολική ζημιά του Ελληνικού Αημοσίου κοντά
- στα 4 εκατομμύρια €. Ο Σελ- θ _ τ
 Αθλητικές ιστοσελίδες γράφουν ότι ο τέως πρόεδρος του Αχαρναἰκού, Μπάμπης Σταμούλης είναι κοντά
στην αγορά της ΑΣΑ, αλλά η διοίκηση της Αναγέννησης, ούτε επιβεβαιώνει, ούτε διαφεύδει τα σενάρια Σελ. 19
ΊἴῖὶΓΙἶΓἶῇ[ὴἶήἶἶΓήΠΊῇΓΠΓἶἴ_Ηή έλἶ!ΓΠΓἶι ἱἀ]ἶ] -ΓΊΚἶ!ν1 - ἱὴΓἶὴ[ [ΊῇΓἶ]Γἶἴ_:Π 
Εφαρμόστε το νόμο...
· Ζούγκλα θυμίζουν οικόπεδα στην οδό Κιλκίς,
αλλά και δεκάδες ακόμη
οικόπεδα της Καρδίτσας
με τα φίδια να κάνουν
βόλτα στους δρόμους
τρομάζοντας και
~Κ./ἔ /
Κα ι ή
Πληροφορούμαστε ότι βουλευτές Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θέκαι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κα- λει να καταργήσει κάθε προνόμιο
ρδίτσα, προσπαθούν να στήσουν του επαρχιακού Τύπου, προσπαθεί
:ιτ:ιτ3:ι:ιι:ιΞΞΞΞΞ
ομματική εφημερίδα στο νομό Κα- να στήσει άλλα ΜΜΕ, όπως εφημεδίτσας. ρίδες και ραδιόφωνα για να ελέγξει 
Μάθαμε όττ έγτναν εδώ κατκατρό τον Τύπο και να ποδηγετήσει τηνη
τ-Ἡ_ῇι: ι:ιλ_ιΠ ιτε: τ:Πι©υι-ι
ή τ: τῇ
η 'ανεπιτυχείς προσπάθειες να εξαγο- ΜΜΜ 'ΕΜΠΕΙ
Η ράσουν μέσω τρίτων τοπική εφημε- Εμείς από την πλευρά μας έχουμε Ξ - αττετλώντας τους
Η ρίδα, αλλά μετά τον αιφνίδιο χαμό να τους πούμε τα εξής. Η · πολίτες”Ε που εΚδότ“ Πας Η "πόθεσ“ να"ά- Ιον Είμαστε πολύ σκληροί για να ῇ Π ο ο δήμος Καρδίτσας
 πω' ΠεθάΥ°"Ρε- ἔ _ παρά τις οχλήσεις των
 Έϊ°!= ΜΡ°Φ°Ρ“θΜαΡε ότι το 2ον Ο κόσμος πήρε χαμπάρι ταΠ
η Σαββατοκύριακο θα γίνουν στην Ψέματα ως κυβέρΜστ¦ς και όσα η
Η Αθήνα συναντήσεις τοπικών δημο- φερέΦωνα κατω, προσπαθήσοἩνα Η
Ο σιογράφων με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στήσουν! ντα να τους αναθέσοἩερ_ Η
με σκοπό ΙΜ έΚδ°°“ εβδομαδιαίας γολαβικά την ανάστασή τους, δεν Η
εΦΠ1!εΡίδα9- πρόκειται να καταφέρουν τίποτα.
Φυσικά, ιδιοκτήτες θα είναι τα-φυ- :τον Πιστεύουμε ότι έστω και Η", η
°“ώ Πρόσωπα και°ΣΥΡΙΖΑ ως κω- τελευταία στιγμή, δεν θα βρεθούνΠ
μα θα στηρίζει - έτσι τους λένε - την συνάδελφοι δττττωτογράΦω να α
πολιτών, δεν κάνει τίποτα
Ξ η και οι κάτοικοι υποφέρουν καθημερινά.
Ο Σελ. ιο·
--------------------ύ----ὶ
τὴΠτ_ῳῇ π_ι_Π τ: ι:Γ.ι__πτ:τ-ι
προσπαθεια με κρατική διαφημιση. ναλάβο" έναν τέτοτο ρόλο_ 
τιι_ι::ιΞΞιΞΙΞΞιΓιῇΠι:ιΞἘιΞΞ::ιὴῇΠ:ι:ι::ι:ι:Γιὴῇι:ΞΞΞι:::ιΠῇΠι:ι:ἔ]
ἴ_”_` Ί Ο [τί :Ζ
Θ ἑλΓΐἩ/ΪΜ|Ϊ τΊἶ`·Η”ἶ`ΝίΐΎ”; ῇ|ῦ“Μ ί_λ ἶ'ίἶίΪ ί τἴΐΎὴίἶίΪ γ χ”ΐ`κτ (ἶ`[_ῇ
Μ γνωμη..νωνι1γηωΠ ΜΜΜ ι αλλαγη ητΠΠτω Μιλ
ι Η ι ματι _._Λαι.Απ¦ ραπ! ._¦ και ω`.·Ψ με;μαλπωμ,1μπαμ:κι ιπι.ι1·π/
ω ω ω μη
πτηνά αξεσουάρ
μικρά ζωάκια ψάρια
ζωοτροφές ενυδρεία
Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε
σκιουράκια, χαμστεράκια, κουνελάκια όλα τα
είδη, χελωνάκια, και επιπλεον ντόπια προϊόντα
από το αγρόκτημά μας., όπως πουλερικά,
φυράματα, παπάκια, αυγά και αγνό μελι*
Όλα με τις υψηλότερες προδιαγραφες
τ *Όλα τα παραπάνω κατόπιν παραγγελίας άμεσα εως σε μια ημερα.
Παράδοση και κατ' οίκον...
|εζεκιηλ 8 (πλησίον Με! ίοοά Εστία) κιν. 89807082ίΒ (ννΜ'ε τιμ)
Η ΒΙΑ, εννειιίζει για |θιι χρονιά τις μεγάλες ιιις πρόσφυγες...
Δηλώστε συμμετοχή για να κερδίσετε  
 εντελώς σε πολυτελή ξενοδοχεία
Ο Μ κ