Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟλΕΣ ΓΙΑ ΜΟΪΟΙὶ ΟΙΕ,]&Ρ ΑΒΑΞ. (ΪΟ€Α €ΟΕΑ ΗΒ€ · ο
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑ ΟΠΑΠ, ΡΟΙ.Ι.Ι ΡΟ[.Ι“ΙΕ, ΑΕ(ΞΕΑΝ, ΕΑΜΙ)Α Ο 24-25
0"(0Ν0"'Α · 4 Ε|ΣΗ|ἩΕΝΕΣ · Μ ΦθΡ0Λ0|"Λ · '5
Το μεγαλο οτοίχτ1μα ΑνεΒαζει ταχύτατα Πόρσε ο «αγορα»
του νέου αναπτυξιακού ο κλάδος οχτιματων των θεσμικών εΠενδοτών
 Ϊ η .ΟΟΠΙ
Τώρα οτ· 'Με
@ στις οθόνες σας!
Μόνο στο
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΜΜ
' Μω.εννοΖὸογ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ .Ετος Ι9ο · Αρ.Φυλλου 95! · Ι0- '4 Ιουνίου 20% · €Ι
ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ|Λ · 7 ΟΛΠ · Η ΒΜ'('(ΡΛΠΒΕΝ · Μ (ΚΕΤΑ ΜΜΜ · Η ΕΥΑΘ · Η
στο Χρηματ|στήριοἑτῆξΜἐν ζ
· Το α|σ|όδοξο σενόρ·ᾶἑ
κα' ο' εκτ|μήσε|ς των αναλυτών
Το ΕΠΕΝΔΥΤ'ΚΟ Ε'°"|-ν`Ε|()ΤΜ