Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἐ·ε:ω“Μ
-ἑ·ΧΡΜο" .
 νο ονυουμβἴ ς
ν:·_υονουΜει 
__οοονο:ονο ¦ ο
»ΑυτονοοΐνΎο 
_ 1 ¦- 7 ·ἑἑρ' Μ ¦
Σ!““Ε
Ι0|0ΥΝ|0Υ
κοθομερινἡ
ΑθληΙικἡ
Εφημερίδα
Αρ.Φυλλ 
Ι.79Π. Τιμἡ£
 ΕΜ(  ο
92ΐΓΩ3.Π¦
ηηηηηηηηηη - 1
01 Μου
σίγουροι πως
Ολυμυ1υκὁς καπ
Γάνδη θέλουν να
αποκτήσουν τον
22Χρονο στόπερ
ΕΤ|'β¦ἔ < 
7 _:"¦
ο· Δν
ο, , - - :ΑΦΜ
ΑποκολυΨη οΠο την ΙοΠον1ο γ1ο τον ΑΡγΣντ
 Μ ,  ο νοκ. | ακου -- Μ
ινε, Πρωτο η οΠοφοοη του νεου ΠροΠο
 ή; “ η' ο: η η Ί Ψ·- γ
ΝΝΜ , ω
“Η βρηκομε νέων Πως ιὡρο Πο
μ|λἡσ0νμε με τον ΠλνμΜνό”. δήλωσε
ο διευθύνων σύμβουλος Ιον σνλλύγον!
ΜΜΜ νΜ> 'ο
Μ.τΜοΜυ
Ο... “ΜυνΠρ|νος
Μύκης”. το ΜΜΜ
της 6|κονρνφίος και
το πυρομὐΒι Ιων...
“νόμ|μων υποκλοπών"
Ή Ἡ  η η" 
 ·ἩΥ'|'Π ΠΜ
έ ε€τΡἑμ Δ
·ἶιἶἡ “ως '
το;     
ϊ·“πΩΦὐ·Μ
ΜΜΜαΜΜ·
_`_“_
:Μενου που
ΜΜΜ ΠοιΙήρ1οοΠοΠΛΟΚ2
7τριΠΜΙοιο (Μο
ΠΑΟ ο