Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/ντπς: Ο. ΝικσΠαῖ6πς 1
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗΣ Ο 30 ε]
ηΑΡΑΣκεγΗ 1οιογΝιογ πιο ο Αα. 15975 '
τα μέτρα
ασΦαπείας.
η έκρυθμη
κατασταση
της χώρας και
το πρόγραμμα . “
οη6κΜρου _ η ~ ~ ι :ιορπανέσκουοκΜπ
του τουρνουα τ Ο ς χ οι 1 της Ρουμανίας '
Ντεσόμπ ο προπονητής της ΜΜΜ
Η Φετινή οιοργανώαη και ειδικα η σημερινη πρεμιέρα οιεεαγεται υπό
καθεστώς έντονου Φόρου για νέο
τρομοκρατικό χτυπημα ο Την ώρα
που οι Τζιχαντιστές της «Με»
ανακοινώνουν Πίστα θανατου
ισυμπεριπαμΒανονται και τηηηνες›. οι γαηηικές αρχές
σφίγγουν σε κποιό το
:ταντ-Ντε Φρανς
Σε καθε πόπη
γίνονται ασκησεις προσομοιώσης. ώστε ο κόσμος να ξέρει
πώς να προετοιμαστεί σε περίπτωση
τέτοιου κινδύνου ο και η κατασταση
γινεται ακόμα οΞυτερη εξαιτιας των
απεργιών και των οιαοηηώσεών
των ποιητών εναντια στα
κυβερνητικό μέτρα
η. - ο Σπιτια: τα. τα
μποΦηειεΜεηοε ινα _
ηοεει ο οηνΜπιπκοε έ
πιο προτάσεις για την ένα" ο από· · > 'επειτα από εισηγηση του. πορτογααουζτεχνικ 
ντρο Μπες "ΠΟ Μ"8'ΦΙΚ° .°ΠΠ°... Ο ` 3ηκ°°ν°ς α""°°χ"νόςρ ιη· Μ6γ¦°ε°¦ερ Πομ ` ω
ΜΜ“¦“ω“ . < - _ _ |“““ΜιΜ““των“““ΚΝ9“9Ρ·νΦ““ε-, η . Η
ο 7 θ 7 7 έ__ - ρ τονΚώστα Μπανι¦_ ΚΜ ΑΜΜἐΔΜ_ Μα” ο °ύῇ_ Ι αου|ηΕθνικη στο προ
Δκατι» Για του αργκό “ΝΝ °“°'ε' 1
` ο απαιτει- και του Ψ ' Η" ΚΨΜ"
Ίβο Ροντρίγκεςτης ως ζω(
Πόρτο για το αριοτερό μου και
ακρο της επίθεσης· ειναι
:πουοαια σεζόν έκανε ενθου- ~
'έ μετην Αρουκα Φέτος σιασμέ- 1
ο :τχρονος οιεθνης ο Ο νος που · 7 ο 1 ¦
 σενάρια για τον 1 το ταΞίοι 1 ~  η _ της πρόκρισης στους Οου Λόζαροχριατοαομαο- Η Μωρή. 1 ο η η ~ `πιανουν¦¦Λγιἰιν.=:ς ο Η ΕΜ
τ: παθω που επισηςέχει απ" . 1 ' 1 Η ~ 4 ¦ ο 7 , ανακοίνωσε την οριστικό
'7 ' προταθεί 1 - ` ~ "γω η 'ι Ψ ι η ασια τροχοι το ότι δεν
ι ' - °“°"_ γ ' _ _ η - 1 η _ ϊ πρ ιται νακηηθειαΜος
ειναι ΑΘΗΝΑ ο ΜΜΑπτΜι ο ο μόνατζερ του ΜΝ Η” “ · ' ' Ο' : ,ΜΜΜ Μ" θέ” το"
ΜιπιΒόγεβιτς. απο και μιας σειρας ποσοσΦαι- Μ" α' ι - τι ν 1
ριστών (ΤΖοόριτς της Μπενῷίκα. Μαρίν της νεται η 1 1 ι Μ"¦¦¦ ΜΜΜ ¦Α"
Τσέησι› που έχουν προταθεί στους πειραιώτες ΦΗΜΗ 1 ' το" ΜπΟνΡΟΥ:Η
να σωθε- ' ' Απίστευτη εμφανιση. απιρεττΑ' πιο" τις πονΛιοο ο εκ.1 εγνατια η _ ι _ _ “ η γ ἄἘ=ῇ=Υ ~ ~ ι Κ=;ἶΐὅἔ:Ξ=ἑ==:
· 'Ν "="με "ξ αν Ἡ.” ' 'Ο γ τόνισε ο Άγ- ξ ρώπης στο Λαμποραη "μες" 6 Μ" ° ῦ'ε"°"' γηος ασος Ο ~ η Μπαρτσεηόνα ο ιοοοα
, Δνα· συμρουηος της πίτσα _ γ ο 1 ασκοπα ειναι ένας των” με η ρω τ" Μ“°“°εΜ"
“ Χ°°ἑ ^°"ἱς'Υ!ὲΡ° Ο ΜΝ"- ρ ¦ ='οοςκαι Ξέρει'ναοιαβαζει Μου , ¦ .
_ “ΜΝ ΜΜΟ' τα ”ων ΚΜ _ Με ' · 1 ° 'η απειρα που έχει-θα μου είναι ο!" “ΠΜ ΗΝ' "άνω "6
)ηυμπιακο η _ γ τμ -` η ο Ϊ ανεκτιμητες»; ειπεο Μουρίνιο 
οηα και το συναισθημα
  μ ό ' ι που νιώθεις παίζοντας για
 · εεπιαΑ το
τη χώρα σου θεν συγκρί
ΑιιΑκοιηη:ε την Ματια" ' Ο χ _1 Ο Ϊ "ω" ΜΝ" "° '" °""'
μετοχή του στο προσαυΔ ΤΟΥ Ν|ΚΟΜ ΝτιτκιΝι μ"|"6 ο "6""ς' "ω Φέ_
| η η ο 7 Η Η ν ρ τοςθαεἰναιοαρχηγός
Ϊ ο ”ΧΡΟΝΟ |ἴᾶἶΜ€ 'ΝΟΜΟ η η ' του αντιπροσώπευτικου ι
Ι η( σε"κός'"°μ 1°γωνἱ°'"κ¦ 1 ¦ ` “ οι °"ΥΚΡ°¦Π"°Ἑ°ς
1 1 κ ἶ στον πανορακικό.' υπέγραψε 
1 δ!"έ° °""”Μ° με ”Ϊ “1 ¦ ' : φ “ ΜΜΜ: Μπέρι" σε. “
 'ΜΜΜ ω" "εΡ'°'Ψ°% ~ “ · _`οατο:»~ιοεηισα τσι ο
ο :επιΔα
γη! ΜΜΕ Μ
,ατιόννης ¦ 
:Φοιρόπουπος :
 | πριν χαιρετώ "
σει για κα
Μαχαιριτσας
' παίκτες του.
 ·  
`··:°υνχαρηταινια. το αξἰζαμει Ομώς 1
'ο οεν θα μείνουμε οσο ο του χρόνον
1 1 να ειμαστε θανατο£ να παμε στα;
1 φαω: Φορ και ναοιεκοικησαννε
1 και τους σου εΜηνικουςτιτἑ Ι
`- 1 πως ο θέηω να ειμαστε ισχυροῖ
' ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
Ξ   ζ ' ;ἶ“=:6ΐΨ= η η οτηνθυρώΜγκα·.αταν ταρω _
Ο γονό που έμεινε εηευθερος από 1` ° 1°,'“ ε' μα"¦κό¦ερ“ ῇόγΜ¦ω:“¦Μ. γ
Δ" ή¦ρ:< τον Απόπηωναοο =οχρο- ἔ ' 'Μ εὲΨ”“ ¦ γ °ρὁῇευκ°"ν τεχνικού ` ι
μ 1» νος κεντρικός μέσος υπέ- °η Ν Η 1 ΠΔ  'εε-“Ϊ
χα” ' γραψε οιετές συμροηοιο η ο Ϊ έν κ , , ¦ ,_
"ε'ρ°""°"" 1 ` / 7 με τη θεοοαπικη ομαδα ΜΜΜ" "Α Το" ` Ο περιΜεπειο στην.
“Ηπα Χ “/ ' · 7 'ό Ανχιιτο... ο Οι Αγ- ο Πρωτ°ΝΜ ῦΪπ“ των Μ
¦ Ο ουερ Μονουρρπ ο Με:
ρικανός.> δεν θιόΖονται
ι 1οι`πρὡταθηητές Μούσας.
Μπα συντομα θα απαρετκαι εδώ αποτέηεσμα¦
γεηόπουηοι αυτό τη
ροομαοα έχουν τα
“Ποσειοώνια» και την
ερχόμενη πογικό θα η
μιηησουν με τον
:πανουπη ο ΣΤΟΧΟΣ
1 να τεπειώσει το θέ'1 μα και να συμπηηρω- από το ηηιηρηαο για γαιών· ¦
θουν τα υπόηοιπα ι ; στον |οηυμπιακον. ειπε οεΣτηηεοκ _
κομματια του πατα η; ατακα εκπομπη ο Γιώργος αποψης η 
· ι ~ η “των ι“εω:“ω
Ι' η γ μιθανααΜοηανεωρνΜ.α Ο
 - Ι Ι _ Ο Ο που-έθυοετοουμΒόπαιό,
9771108 852150 24
του Δ"8 'ΟΨ“°'θΜΚ!Κό·¦_
“ " 'Με τη ΠΟΔΙΑ' θα έΟευγα» ι
Ο Ντιντόκ Ντεκ" ανώτατους η
. χ μεταγραφή του πηαταηα ο!
ο 128χρονος Μανος μέσος αγωνιστηκε πέρσι στον ιαματικό
Γραφει αν ΔιαΜΜπονηοτ ιεηιοα 3 Π
οεπιΔΛ 5 `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα