Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδι.%ή
ΚΩΔ|κΟΣ:6]97 ΗΜΕΡΗΣ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ]Ο |ΟΥΝ|ΟΥ 2Ο]6 | ΕΤΟΣ ]6ο | ΦΥΛΛΟ 3.74] |Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ· Δ'ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓ'ΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ'ΚΑΣ
Τα μόνα αυθαίρετα που κχόνουν» την δυνατότητα νομιμοποιησεως είναι όσα έχουν σε βαρος τους αμετόκλητη δικαστική
απόφαση. Το ΣτΕ έχει ηδη ξεκαθαρίσει ότι και τα κατα τόπους Διοικήσεις έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται
:1Ἡἔἔ=Ἡ=ΜΞἔ"Ἑἔ προς το περιεχόμενο ακυρωτικών απορόσεων. Σαρές καθίσταται ότι υπαρχει η δυνατότητα νομιμοποιησεως αυθαιρέτων
και στην παραλιακή ζώνη. Στον απίποδα των προαναφερθεισών εξελίξεων α] τα όλυτα προβληματα με τις χερσαίες
ζώνες σε που και Μικρές κυκλαδες που καλείται να αντιμετωπίσει ο ομώνυμος¦ ημέτερος δήμος, β] η έγκριση του
η ο .  αναμορρωθέντα προϋπολογισμού του Δημοτικού λιμενικοώ Ταμείου Νόςου και γ] η κπαγωμένη» υπόθεση που αφορα
τ “  στην αποκατασταση της πληγείσας από την προ μηνών κακοκαιρία, χερσαίας ζώνης του Απόλλωνα..
Πραγματοποιήθηκε
ο απολογισμός
πεπραγμένων της
ΔημοτικήςΑριιής
Σόρου-Ερμοόιτολης
Στις 3 Αυγουστου
οι προσφορές
για τις 28 ώγονες η   η
αεροπορικές ιικιι¦ιιιιιιιιιοοιιιι“ι
 Μ -Στο προσκήνιο και παλι¦ στα "παρανομα έργα εντός θαλασσας και αιγιαλού στην περιοχή
Απόλλωνα καψω· που καταγραφονται στην σχετική έκθεσή ελέγχου (οκτώβριος 2013)
Το αδιαχὡρητο στο τουριστικό και αλιευτικό καταφύγιο
της ΧώραςΙ το αδιαχὡρητο και στην προκυμαία...    
ο ένας δένει απάνω στον άλλον...
ἔΞ3ΞΞώἘΐΞΞἙΐΞώΞἶἘΞ]ΞΞΠΜ τρόπο αδειοδότησηςτων τι
 ] · τουριστικών καταλυμόιτων
ὁ' | `
κο `%. ιἶΟΗΗ_2γ
7 τ  αναποδα οωεονἱπς
Ο Χ Δ 24
ΒΚΛΒΠἩΣΜΒΝΒΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
1αεαροπώαστική οργανωση δεξιώσεων
...μια Μες τις Μονές σας στιγμές
'Ενανπ Εθνικής τρώπεζας, ΧΩΡΑ Με"
ΤΗΛ:2285027530-6956]00736νννννν.ννοαα|π°Μκο8.Μ
«ΦΩΝΑΖΕ|» ΝΗΣ| ΜΑΣ ΟΠ ΧΡΕ|ΑΖΕΤΑ|
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΦΥΓ|Ο (ΜΑΡ|ΝΑ)! Με
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 2285Ο.2468]¦ ΡΑΧ: 22850235] ]¦ ΜΝ: 69743] ].26Ο Θ-πι8]|:]Μο@κγκ|8α]κ].9ι
Χώρο Νοξου¦ Τηλ. 2285027530

Τελευταία νέα από την εφημερίδα