Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Οι αλλαγές στο γυμνάσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Δ “'60 80997 ΟΛΜΕΠΑ ΤΟΟ 80997
ΜικΜκοιΤιο
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ιι ΜΕΝΑ
ΤοκετΑΕ
_ ΜΠΑΤΕ
ΤΛ ΛΥ0 ΣΕΜΝΑ
ΤΗΣ ΕΛΑΣ.
Γ|Λ Τ0 θΛΝΛΤ0
ΝΛΥΡ||ί0Υ
ΕΛΜΕΤ. ΤΜΑ
. | ν , · `Β
γ· Ροβδεψεις ΑρχιΖΕι Το Ενκο Με
φ ο Φ Τ. ¦ Ύ ΕιΔικΑ ΣΤοιχΗΜΑΤΑ
?31  · ΤΤΑ 0ΑΑ ΤΑ ΜΑΤΣ
_χῖ;Ρ   κΑΤ 0ΑΑ ΤΑ ΤογΣΤΑ
-) ιιΤιιΑ““Μίδ ·.
λοι::.ε ΜΑΤΣ Τ89|ΒΛ
Παραοκευἡ Το Τουνίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου 1.905 - Τιμή 1,30 € - ΝΝνν.¦|εΠ|πωεῳμ°$.ε'
ευἑΩἐοΤε
ΡΠβΝ(ζί
Ξ Γή η Μποξ
ἑ[Δω [Η.
14-15
0· αΠῆαγέ5
στο Γυμνἀσιο
μόνο για 4 ή 5 βασικα μαθήματα και
μείωση διδακτικών ωρών για Αρχαία,
Βιολογία, Γεωγραφία
ΑΛΛΑ κΑι 2.000 Λ|Γ0ΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΛΗψΕ|Σ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
οι Σχολες ΥΠαξιωματικων με τη (ρωτησα να αυξανεται αΠο δυο σε τρια χρονια
. ο 7 ,._:_ὴὶ--·-Ψ-“ 7":  
- Λώ' κετσἩἶἑ28   
παιδικές χαρές
ΣΕΛ. |2-'|3
ΤΟΝ ΑΔΕ|ΑΖΟΥΝ
ΜΑΞ|Μ0Υ 8 ΥΠΟΥΡΓΟ'
“Φ|Τ|Α|" ΑΓ|Ο ΤΗΝ...
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ»!
ΤΟΥ Φ|Α|·|
ΣΕΛ. 6-7
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΕγΡΩΔικΑΣΤΗΡιο Γ|Α οΜΑΔικΕΣ Α|'|ΟΛΥΣΕ|Σ · ΣΕΑιΔΑ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα