Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
 “ΗΜ "σι" ^ ,
ζ·ΜἑΒιι`Ξ<ιιἶΒἔιΜιι - 
Ο η  τι ` Ι | 
.ι    έ"Π'|'|ΧΟ||ΟΤΟΟ._ 
4 ΕΠ|ΔΟΞΠΟΥρ[ΗΝ ΦΕΡΝΕ| ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
·  7 ΚΑ| ΤΡ|'ΤΗ ΣΞΟΝ ΚΟΣΜΟ · ΚΟΡΥΦΑ|Α ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ` ι
Ρ 4  ς ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝ'Ο ΡΕΚΟΡ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ο
ὅ'  | ν έ Ο 
εμΠτιι 9' οοοο ου 2016 / Φυλλο ΙΙ95 (2395) / € ι 30 -_ψ 
. ζ Δ)
Το Παλἑὐει η ΑΕΚ για τον
27χρονο Σενγαλέζο στραικερ
ΑΘΛΗἶ Ε 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓ'ΟΥ
”Ολε5
Η. . Δ έ Ο Α Η 0'ϊελευταιεε
  εξελίξει5
. (ο λ. 32
ΛΕκιιιιιΑιαωιιιΜ Ύ ε )
Ἡ" Η!" ΜΜΜ"'ΙΤ('|`ἶ””ῦ°"'ΜΒ
Οι τακτικέ8, τα συστήματα,
τα στυλ παιχνιδιού των ομάδων
“ του Κετσπάγια
πορΠ£ρα
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ| ΚΑ' ΠΑΛ' ΤΗ Β' ΟΜΑΔΑ.
Ο ΜΑΝΟΛΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΕΣ|ΝΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ Ε|ΧΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΓΕΒ|ΤΣ
  έ των «ΒιισΜιασιι» ο |Βιινιιβιις, ζ
7 Ο _ Ι Ι ` Ξ 
Ύ ιιι ιιιιιιιιιι και για 0ιιιῆιιιιιτ 
“Τ Η Αεκ «ΕΚΛΕ|ΣΕ» των 22χΡοΝο ΔιεΘΝΗ ΜΔγΡοΒογΝιο ι η) Ἡ” '
ΜΜΜ, ΕΝΩ ΣγΜΦΩΝΗΣε Μι Με των 33χΡοΝο ,  
ΔΜΕΡικΔΝο ΠΔογΕΡ ΦορτογοΡΝτ
· ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΟΝ «ΑΣΟ» Ο ΚΑ|Φ ΧΑΜΟΝΤΣ