Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΙΡΑΣΑΜΕ ΧΡΗΜΑ!!! ~ ΜηΛΣκΕΤ
ΠΡ0θΕΡΜΛΝΣΗ “ΜΜΜ τ
ΓΙΑ Το Ευπο... ΞΕΛ0Σ _
β ο: ΜΜΜ
_ ΣΕ^3 η ο· σκέψεις για το 16χρονο
_ σούπερ ταλέντο! ΜΒΜ
ΒΑΝΔΗ! >"25
'ΚΑΡΑΠ|Λ/ΧΗὶ 
7 Χ έ Ι Το σοβ '·
8λ η . ν α ο 3 ,_
Εδ'ἔ!'¦ἔἔ γυρίσει ε Ολυμπιακ8 ι
στην Ελλάδα! Σω Δρ. ΦΥΛ. 5457 7ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 !ογ: ΕΥΡΩ 1.30 .δξνων (ΜΜΜ'
ο ο “1. :μ Ξ η _ γ 7 Ω ._ ζ Γ ' Μἀρῖ|ν Ἀνγκ9
Έ _ · ~< Η ΜΜΜ" έ! γρἐἱ““νο· Με::
ή ' · · Δ .Ι _ -! =: 7 
ν φ . ΒΡΜΙΛ Η!. α 
λ .Β ι Ρ Ϊ _ η της Σεν "κα
“Χ  .- Η ί* /Ἡ ΓΓ Μ ' ]
ι _.··- 1' . '
4 4 _< μ Η καλ:.ομένω
 9; γιώρ1(πΜν ΠΙ “Πω()ωὁ(ί›νω 2ΟΙ©» 9 Δ ο 'Ξ .
η. Η!. ἐξ Πρωο·<τΜ).ημτυω ΗΜ Βαγγέλη Μαρινακη! '
ΜερρΜΜωμεἔσπΜῶ Ζ, Ύ. .Θ
 Χ ΣΤΗΡΙΞΗ...
_ Ο Μ ΔΙΑῇκεΙΛΣ!
_ Ο “ ΜΜΜ"
^ ΜΙ) -- “ ω" 
ε|σπηρΜ·
αΠό παλαιούς
καϊόχους
ΣΕΛ 3
-/ ο' 0""δοίς › · . Ό ; 7 
χ Ι Γ . 
1 ι ] / / 52; 3 Η τηςΞΞἔ;Ό23€ έ ΣΤΑ Θα!
Ρ · νε! Ι` ΩΧ] το κάμω" ς! β 
στον "ε|ρ"'“ 'ϊ
.Μ / _ · -7 :
. ο Γ . ' ε η ; ή' 7 .Ζ 2 ΕΠιΜΕΜογΝ
ί η .χ βη ι /·κ 4 > . ΟΜΜΛΟΙΠΛ
¦ Ν . η! Γ 4 Ι κ-· Ἡ ·· ΜτΙ/ΜΝ ι
/ Δω .~ Μ τ μ 3> υἩω -
 [ΣΕ ΜΜΜ" ΓΡΑΜΜΗ έ' Ψ ἑ'ἔΨἐἔἑἔἐ
β ”ο Με ΜΜΜ!!! ὁ ο . ΠΠ ΛΙΣΤΑ
· Η!! ΔΜ:ἔῳΜαΣΠΜωω . ο ' ῦ η. α τα; ν /

Τελευταία νέα από την εφημερίδα