Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αυθαίρετα:Νέα ρύθμιση με "αλά καρτ" πρόστιμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10381

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Οι νέες επικουρικές με
αναλυτικά παραδείγματα

Τα «κλειδιά» για κατοχύ
σύνταξης χωρίς όριο ηλι ρωση
κίας

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Σ

ύνταξη χωρίς όριο ηλικίας προλαβαίνουν να
πάρουν όσοι ασφαλισμένοι
πρόλαβαν να κατοχυρώσουν δικαίωμα με το
«παλαιό» σύστημα. Οι ευνοϊκές αυτές
ρυθμίσεις
ισχύουν για τον δημόσιο
και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα,
ενώ «κλειδί» αποτελεί η συμπλήρωση
των
απαιτούμενων ημερών
ασφάλισης
μέχρι και τις 18 Αυγούστου
2015.
Στους μεγάλους κερδισμένους
είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι,
καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν
τέσσερις διατάξεις για
να αποφύγουν την αύξηση του
ορίου ηλικίας. Ειδικότερα διασώζονται
οι εξής
κατηγορίες:
Οι άνδρες και οι άγαμες
γυναίκες που απασχολήθηκα
ν σε δημόσια υπηρεσία πριν
από το 1983
και είχαν συμπληρώσει
35ετία με
πραγματική ασφάλιση
(ή με ανα-

1

▶Στους μεγάλους

κερδισμένους είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς
μπορούν να αξιοποιήσουν τέσσερις
διατάξεις

γνώριση της στρατιωτικής
θητείας
οι άνδρες) μέχρι και τη
18η Αυγούστου 2015. Τα 35 χρόνια
πρέπει
να έχουν συμπληρωθεί
πλήρως
μέχρι τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων
που είχαν 25 έτη στο
Δημόσιο
2002. Μόνο οι συγκεκριμένοι το
ασφαλισμένοι μπορούν
να συνταξιοδοτηθούν με 34 έτη
και 6 μήνες
χωρίς όριο ηλικίας. Προσοχή,
καθώς αν δεν έχει συμπληρωθεί
η
απαιτούμενη 35ετία μέσα
σε αυτήν
τη χρονική προθεσμία,
τότε το νέο
όριο ηλικίας ρυθμίζεται
με βάση
την ταυτόχρονη συμπλήρωση
του
58ου έτους και της 35ετίας
με βάση τον Νόμο 4336/2015.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις
ισχύουν για τον δημόσιο
και τον
ημερών ασφάλισης μέχρι
και τις 18 Αυγούστου 2015 ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ απαραίτητη
είναι η συμπλήρωση των

2

Οι έγγαμες γυναίκες
και οι μητέρες προσληφθείσε
ς ή απασχοληθείσες με αμοιβή
με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας
στο
Δημόσιο πριν από το
1983. Πρέπει
μέχρι και τη 18η Αυγούστου
2015
να είχαν συμπληρώσει
τουλάχιστον
24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης
για
να μπορέσουν να αποχωρήσουν
χωρίς όριο ηλικίας.
Οσες ασφαλισμένες
δεν πρόλαβαν να πιάσουν τα
απαιτούμενα
έτη ασφάλισης επηρεάζονται
από
τον Νόμο 4336/2015.
Θα αποχωρήσουν με όριο ηλικίας,
το οποίο
εξαρτάται από το πότε
θα πιάσουν
24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης
σε
συνδυασμό με το 55ο
έτος.

+

ΠΟΙΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ
ΗΛΙΚΙΑΣ
»15-16, 25-26

απαιτούμενων

3

Οι μητέρες τριών και
άνω τέκνων που είχαν τουλάχιστον ρίς όριο ηλικίας υπάρχει και στον τις
18 Αυγούστου 2015.
ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για τον εν
20 έτη ασφάλισης μέχρι
Για πα- λόγω χρόνο
την 31η ράδειγμα,
της 35ετίας λαμβάνοδιασώζονται οι άνδρες
Δεκεμβρίου 2010. Οι
συγκεκριμέ- που
νται υπόψη όλοι οι χρόνοι
ασφαλίστηκαν πριν
που ένες ασφαλισμένες συνεχίζουν
από το χουν διανυθεί
να 1983 και πρόλαβαν
σε φορείς κύριας
μπορούν να συνταξιοδοτηθ
να συμπληρώ- ασφάλισης.
ούν χω- σουν 35ετία
μέχρι και τις 18 Αυρίς όριο ηλικίας. Σε
αυτό το καθε- γούστου
Τέλος, να σημειωθεί
2015.
πως χωρίς
στώς εντάσσονται και
όσες συμπληόριο ηλικίας μπορούν
Για τους περισσότερους
να συνταξιρώσαν την 20ετία το
από τους οδοτηθούν
2010 ακόμη εν λόγω
και οι μητέρες αναπήασφαλισμένους η συμπλήκαι με εξαγορά πλασματικού
ρων τέκνων ασφαλισμένες
χρό- ρωση του χρόνου
στα Τανου τέκνων.
μπορεί να γίνει μεία
αρμοδιότητας του υπουργείου
μόνο με πραγματικό
Οι άνδρες και οι γυναίκες
χρόνο ασφά- Εργασίας,
που λισης.
που έχουν συμπληρώσει
έχουν προσληφθεί στο
25
πραγματικά
Δημόέτη ασφάλισης πριν
Υπάρχουν βέβαια και
σιο μεταξύ 1983 και
κάποιοι από τη 18η
1993, που συ- που
Αυγούστου. Δεν μπομπορούν να εξαγοράσουν
μπλήρωσαν 37 πραγματικά
τη ρούν να εξαγοραστούν
έτη α- στρατιωτική
πλασματικά
τους θητεία και να συσφάλισης μέχρι και τη
18η Αυγού- μπληρώσουν
για τη συμπλήρωση 25ετίας
στου 2015.
σε αυτην 35ετία, πρέπει
τή την περίπτωση, αλλά
όμως να έχουν συμπληρωμένο
χρησιμο«Παράθυρο» για την
το ποιείται μόνο πραγματικός
έξοδο χω- 58ο έτος
της ηλικίας τους μέχρι
χρόνος
και ασφάλισης.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
4

ΝΕΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ
με αλά καρτ πρόστιμα
«

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Γιορτάζοντας
το Ραμαζάνι
στα κέντρα
φιλοξενίας

»

Τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης για τα ακίνητα που έχουν χτιστεί πριν
από τον Ιούλιο του 2011. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ο
υπολογισμός των προστίμων. Ειδική μέριμνα για αυθαίρετους οικισμούς.
»11

»14, 27

‘Κλείδωσε’
η συμφωνία, στις
16 του μήνα η δόση
»6

Τεντώνουν
το σχοινί
οι Τούρκοι
με την
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ

«Χάδι» στο
πειθαρχικό,
111 χρόνια
στο δικαστήριο
»28

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ

Τα 3.400 μυστικά του
μηχανισμού των Αντικυθήρων
»34-35

Αγια-Σοφιά
Με προκλητική δήλωση
του εκπροσώπου του
υπουργείου Εξωτερικών
απάντησε η Aγκυρα στις
ελληνικές διαμαρτυρίες
για την ανάγνωση του Κορανίου μέσα στην Αγία
Σοφία. »4-5