Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: "Γάμος" με προίκα τον εκλογικό νόμο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||(|
οἱὶο·τ·κτ
ΕΒΔΟΜΑΔιΑ·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑτ|ΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
Μ.ϊοροΜἰΚἰ.ετ πομπο 9 ·ονΝ·ον 2016 χμμ". 2€ ο. 1920
«Γάμο » με προίκο
τον εκ ογικό νόμο
Στόχος τα· ΣΥΜΗ νο Με· το ονοοοῇτωοκό μέτωπο κο· νο Μνῶοο το ΝΔ.
·τς¦ἴ- __ _ '
Με ΤΣΙΠΡΑ ΣΑΣ ΚΑἩΓοΡ9. ΕΥθΕΞΣ
ο· 98€ ΨΠΕΨθΥΝ©Σ ΠΑ ΤΗΝ...
·7  Ϊ _ .  Μ°Κ°"°ΖΤ^ΜΠ
ΕΡΓΑΣ|ΑκΑ Ρ 10-11 ΝΕΑ ΔΗΜοκΡΑ
Μ κο· Προ ΑΜΠ ΑΜ
οτ... «Μ κοώ Κοπή
ο Μ. γιο το... Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα