Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφός κόφτης και σε συντάξεις κάτω των 1.300€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟΠΤ$ ΒΣΕΛιΔΕΣ
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ζ! τ __ ε““° 2614
Ο' 5 'ῦΕΛΛ|·|ΝΕΣ”
Θ ῦ & ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ Ε"|Τθ 20%
 ι· νι ι ι |
Ι να τι ω Λ η' ς
ΕΤΑΔ ι-ι «ΒΟΜΒΑ» ἔ   -.
Ο . ο · 
ρ υφοε κο φτ πε  .
σε» ·ῖτ·ἡἶ“ττῖ“ η! :έ
και σε συντάξει8 κατω των 1.300 θ   _
9 9 9 Η 
είναι ίσες ή μικρότερες των αργα χθες το βραδυ Με ΠΣ "ΕΡ|κο||ΕΣ
ο · Δ ή ἡ
1.300 € τι ει·ιικουρική θα αντικατέστησαν τον όρο ΣΕ "ΠΕΣ . ο ο τ · · · τ
«βαφτίζεται» Προσωπική «ειτανυΠολογισμός» με τα λέξη Ε""ωγρ|κΕΣ . . Ο
διαφορα, σου θα είναι ευαλωτη «αναΠροσαρμογἡ» φέρνοντας Μ' "ΕΡ|Σ""^ Ο .
· | · Ι ·
σε μελλοντικες Περικοι·ιες Πιο κοντα τις μειωσεις _ _ . Χ ^ ^ · ^ Τ ^
·  . Δ
ι ' ι ι ' Α ι ¦ ' ι ι ι ι Α
.χ ' .. /
_ 1 .ΤΘ-έ 7 . ` Ι :
οι ἐι'ιιΣΤΗΜοΝΕΣ ΕΛνΣΑΝ ΕΜΑΕΣ “ Ξ
. τοΝ ΣΠονΔΑιοτΕΡο  ` <
ΓΡιΦο ΤΗΣ ΑΡχΑιοΤΗΤΑΣ  ι
Η., η Β
Ϊ Η· `
' " / Ο!
.. /Ρ | `
ο · · · Τ 4
ο ο · · ο
· · ¦ · ο ο · · · ·
' Ο Ο Δ Δ
Δ ° .
Δ · · Δ
ΜΑΓΕψΕ ΤΟ ΛΟΝΔ|ΝΟ Η θΕΛΤΡ|κΗ ΠΡΕΜ|ΕΡΛ ΤΟΥ «ΧΑΡ| ΠΟΤΕΡ» ἔ^'Δ^ ^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα