Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ: 45ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 13157
ΧΡΟΝ|Α
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΑΗΜΟ|'|ΡΑΣ|ΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
Τ: 210 38 17 '700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 Ρ: 210 38 17 331 - 210 38 17 281 Ε: ἰΙτο@οτοηοτ.8τ Ψ: νιτνννν.ἰΙτοάἰητορταεἰοη.8τ
«Έφυγε» αναπάντεχα
ο διακεκριμένος
σκηνοθέτης
Νίκος Τριανταφυλλίδης,
γιος του Χάρρυ Κλυν
Την τελευταία του Πνοή
άφησε σε ηλικία 49 ετών
ο σκηνοθέτης Νίκος
Τριανταφυλλίδης, ο γιος
του Χάρρυ Κλυν και της
χορεύτριας Χαρίκλειας Μακρή. Ο
Νίκος Τριανταφυλλίδης έδινε μάχη τα
τελευταία χρόνια με την εΠάρατη
νόσο. Είχε σΠουδάσει κοινωνιολογία
και εΠικοινωνία στο Πάντειο ΠανεΠιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις
σΠουδές του στην Διεθνή Σχολή
Κινηματογράφου του Λονδίνου στο
διάστημα 1990-1992)
Στον Ομιλο Λάτση
από χθες η αξιοποίηση
του Ελληνικού
ΕΠειτα αΠό τρία και
Πλέον χρόνια καθυστερήσεων η υπόθεση του
Ελληνικού Παίρνει Πλέον
το δρόμο της καθώς
χθες το αΠόγευμα έΠεσαν οι υΠογρα
φές μεταξύ του ΤΑΝ-'ΕΔ και της
Εοι·Πάο Οονο|ορηπεΜ. Πρόκειται για
την υΠογραφή ενός μνημονίου
αλληλοκατανόησης (ΜοΟ) Που
ανοίγει το δρόμο για ευρύτερες
συζητήσεις σχετικό με ορισμένα
εΠίμαχα ζητήματα της σύμβασης τα
οΠοία θα ΠρέΠει να διευθετηθούν και
να υΠογραφή η σύμβαση, αλλά και να
κυρωθεί αΠό τη βουλή, Πιθανότατα το
φθινόΠωρο. Σε κάθε ΠερίΠτωση είναι
το Πρώτο βήμα για να ξεμΠλοκάρει η
μεγαλύτερη αστική ανάΠλαση Που
έγινε στη χώρα, μια εΠένδυση η οΠοία
μΠορεί να φτάσει τα 8 δισ. ευρώ και η
οΠοία θα μΠορούσε να δώσει αρχικά
50.000 θέσεις εργασίας.
Μείωση του τουρισμού
στη Λέσβο κατά 65%
λόγω μεταναστευτικού
Σοβαρά Προβλήματα
στην τουριστική
βιομηχανία της Λέσβου
φαίνεται ότι Προκάλεσε
η αρνητική διαφήμιση
του νησιού ως «το νησί των Προσφύγων». Τα στοιχεία των αφίξεων
εΠισκεΠτών με Πτήσεις τσάρτερ Που
δόθηκαν εΠίσημα στη δημοσιότητα
αΠό το αεροδρόμιο «Οδυσσέας
Ελύτης» της Μυτιλήνης, για το μήνα
Μάιο δείχνουν μείωση εΠισκεΠτών
κατά 65% σε σχέση με τον αντίστοιχο
Περσινό Μάιο. Συγκεκριμένα στη
Λέσβο με Πτήσεις τσάρτερ αΠό
δυτικοευρωΠαΪκές χώρες το Μάιο
ήρθαν 4217 εΠισκέΠτες ενώ το Μάιο
του 2015 είχαν έρθει 12.043!
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Α|_ΟΟ ΜΕ ΕΝΤΟΑΗ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΣΥΝΤΑΡΑΣΣΕ|
Το 70% των Ελλήνων αδυνατεί
να πληρώσει τους φόρους
που έχουν επιβάλλει
οι τροϊκανοί και οι εταίροι μας
ε έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών, την οποία διενήργησε η εταιρεία ΑΙςο για λογαριασμό
του, αποδεικνύεται ότι η πρωτοφανής ανήθικη, ανέντιμη και δόλια πολιτική
της τελευταίας 7ετίας έφερε σε πλήρη αδυναμία την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Δηλαδή, σήμερα το 70% των φορολογουμένων αδυνατούν να καταβάλλουν τους φόρους που επιβάλλονται με την λογική του αποφασίζουμε και διατάζουμε. Εάν, όμως,
η στρατηγική των ξένων -που μεθοδεύουν αυτού του είδους την φοροεισπρακτική
πολιτική- αποσκοπεί στο να αρπάξουν την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, τότε θα
πρέπει το σύνολο του πολιτικού κόσμου να συνέλθει, να δει την πραγματικότητα και
να λάβει αποφάσεις, ώσ
μεθοδικά.
Δίνοντας την έρευνα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της
ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σχολίασε:
«Και από την τελευταία έρευνα του Επιμελητηρίου
διαφάνηκε ότι το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που
ακολουθείται τα τελευταία χρόνια βυθίζει την οικονομία
στην ύφεση. Φορολογούμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση καθώς 7 στους 10
δηλώνουν αδυναμία να καταβάλουν τις φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για μια ακόμη φορά
επιμένουμε στην ανάγκη προώθησης και υλοποίησης
αναπτυξιακών μέτρων που θα δώσουν μια νέα πνοή
στην αγορά».
Αναλυτικότερα:
Στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την αξιολόγηση
των αποφάσεων της κυβέρνησης για τα φορολογικά
και τα ασφαλιστικά, το 89% των συμμετεχόντων θεωρεί
πως οι αποφάσεις που έχουν παρθεί θα οδηγήσουν την
οικονομία σε ύφεση. Μόλις το 6% των συμμετεχόντων
δείχνει να εμπιστεύεται τις πρόσφατες αυτές αποφάσεις
της κυβέρνησης για να οδηγηθεί η χώρα στην ανάπτυξη,
ενώ το 5% δεν εξέφρασε κάποια άποψη για το θέμα αυτό.
Επιπλέον, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η
κυβέρνηση διαφαίνεται και από το δεύτερο ερώτημα
της έρευνας.
Το 78% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι θα χρειαστούν
επιπρόσθετα μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι που
έχουν τεθεί, ενώ μόλις το 7% πιστεύει ότι η τρέχουσα
οικονομική πολιτική είναι σε θέση να συμβάλλει στην
ε να βάλει τέρμα στην ληστεία που γίνεται εδώ και 7 χρόνια
επίτευξη των στόχων αυτών. Ολοκληρώνοντας, το 15%
δεν συμμετείχε, σημειώνοντας αρκετά υψηλό ποσοστό
αποχής.
Το τρίτο ερώτημα επικαιρότητας, αναφέρεται στις
φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών, όπου το 69%
όσων συμμετείχαν θεωρεί πως δεν θα είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις για το 2016. Το ποσοστό αυτό είναι
10% μεγαλύτερο από ότι ήταν σε αντίστοιχο ερώτημα
που τέθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Επιπλέον, το 21%
θεωρεί πως θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές
τις υποχρεώσεις του -το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο
κατά 10% από την έρευνα του Φεβρουαρίου του 2014-,
ενώ το 10% δεν παρείχε κάποια εκτίμηση.
Στο πρώτο από τα δυο πάγια ερωτήματα που παραδοσιακά θέτει το ΕΒΕΑ σε κάθε βαρόμετρο, το οποίο
αναφέρεται στον δείκτη αισιοδοξίας των πολιτών για την
πορεία της Ελληνικής οικονομίας, το 78% των πολιτών
διατηρεί απαισιόδοξη στάση με μόλις 2% βελτίωση από
το προηγούμενο ποσοστό του Φεβρουαρίου, το 14% των
συμμετεχόντων είναι αισιόδοξοι και το 8% επέλεξε να
μην απαντήσει.
Στο δεύτερο από τα δυο αυτά ερωτήματα, το οποίο
αναφέρεται στον προσωπικό δείκτη αισιοδοξίας, το
76% των συμμετεχόντων είναι απαισιόδοξοι για την
πορεία των προσωπικών τους οικονομικών, με μόλις
3% βελτίωση από τη προηγούμενη έρευνα, ενώ το 16%
των συμμετεχόντων διατηρούν θετική στάση και το 8%
δεν διατύπωσε κάποια άποψη.
Γ|ΓΑΝΤΩΝΟΝΤΑ|
ΤΑ ΕΑΑΕ|ΜΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΣΤ|ΚΩΝ
ΣΥΓ|(Ο|ΝΩΝ|ΩΝ
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών βρίσκονται τα ελλείμματα και οι ζημίες στις αστικές
συγκοινωνίες, όπως προκύπτει από
τα στοιχεία των προύπολογισμών για το
2016, που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερί- σε!.
δα της Κυβερνήσεως. 2
ΑΥΞΗΣΗ Ε|ΣΑΓΩΓΩΝ,
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΟΝ Α|'|Ρ|Α|Ο
Αύξηση 21% σημείωσε το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου τον Απρίλιο, καθώς υπήρξε αύξηση της αξίας των εισαγωγών και μείωση της
αξίας των ελληνικών
εξαγωγών. Στο τέλος
του α ότετραμήνου, το
εμπορικό έλλειμμα σε!.
αυξήθηκε 1,4%. 3
ΕΟ |'|ΡΟΣΑΗΨΕ|Σ
ΣΤΗ Ν ΤΗ ΝΟ
Ανακοίνωση ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πενήντα
(50) ατόμων, για χρονικό διάστημα
τρεισήμισι (5,5) μηνών σύμφωνα με
τις κατά τα ανωτέρω
διατάξεις, για την
κάλυψη διαφόρων
εποχικών αναγκών 08/1των υπηρεσιών του. 14
5 ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓ|
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών στο
Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου 08/1'
της Ελιάς έτους 2016 15
ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ 7ΟΟ
ΕΚΑΤ. € ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡ|Α
Το δράμα των φορολογουμένων συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, παρ, ότι
οι νέες επιβαρύνσεις ήταν ακόμα στα
χαρτιά και στο φάσμα των σχεδιασμών. Τα βάρη των προηγουμένων
μηνών, τα οποία σωρεύονταν στους
μηνιαίους προϋπολο
γισμούς των νοικοκυ
ριών αποδείχθηκαν
και πάλι ασήκωτα. 08/1.