Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:' - “Μακη σενα
. τιτΜτμ .
οΜπΜνμ #
Η! 7 · >< τ
"Ρ 9 < Ϊ ΑΥΤΗΝ! 
,,. ` “ ·
.. ϊ μμ Ι· ΦοΡΦογΝἩ
| / . Νέα ~`κ:¦ἐ :ὶ¦-.ἔΏςέὲἶἙ%& ` αδ(
8 |0ΥΝ|ΟΥ
ἰἔἔἔμεΜ “ · ; . ς η @ΔΝ 'ΕΕ!τλἡΒηκε
Δω" ή - · η η . · · ·.
εφ“μἐΞἰω `_ Η > ν  ~ τ ὰ κσ·εΜττκυψωρε·
Αρ.Φυλλου ` 4 _  ξ τῦ ¦ με ο', _ ϊ 7 Ϊ: ¦@/
|.788.Τιμή: 1 _ 77 7 έ 77 . · ο ψ μ_Π¦ ο
ωοΒὲωω Εατοτροφἡ του/αρΧηγοὐ με απίστευτο γκολ απο τα '55 μέτρα [!] στο
ὁΨΜἰΝ Αυστραλἱα-Ελλαὁα 1-2 · ΦΟΒΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝ|ΩΤΑΣ= "Πο1α αὁΞ1α;
Μ ΜΕΡΗ! ΤΗΣ ΚΠ'(|(|Μ|Σ Β|ΤΡ|ΜΣ! | 
[ ΡομπέρτοΚσπύμι,ΜτζΜκοὐκΜιξεχωρ·στέςπεριπτώσειςΜυρμΠζΜΜιΜβὁγεΒπς /
η · · _
μα Ν- ΜΝ
.ΠΜΜΜΡκτΜτ Ζ Ι   ' 
· 3.18· .ρ
Σας 20 του μήνα θα εἰμα1 στο Ρέντη Υ1α δουλεια”
~ .Ο ΟΒιλκὲαα ι
απέρριψε τους
τ η ΜΜΜ κ"  "νερατζοὑμ”,
 Ό › £π1μἑνουν
μ . ί · - ΜΙΜΗΣ 
7 00οϋσνὲ'ὡοαςκορτωγοΠὸτηνηρὡτη · / ` γ " Μ- ο . . 'γ τ 7._ γερο εἔὁΨἶΣΡν
·· -“τ η“εο“Μ“νΜ0““ε“- ΞετγΜΑΜ 0Λ0ΥΣ0ῖΡΜΤΑΦΥΜ0Π0ΥΜΣ .¦.ν.”- Μ ω έ· τα τ ω" Ρ” Β" -ῖ-.