Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
08 06
Ο| Κ|ΤΡ|ΝΟ| ΞΕΚΑΘΑΡ|ΣΑΝ ΣΤΟΝ
ΟΚΑΡΟ ΟΥΑῖΤ ΟΤ| ΕΧΕ' ΧΡΟΝΟ ΝΑ
· ΑΠΑΝΤΗΣΕ| ΜΕΧΡ| 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΟΗΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
' Σ|ΓΟΥΡ|Α Γ|Α ΤΟ «ΥΕ5»
ΤΟΥ ΤΣΕΡΕΛ ΜΑΚΝ|Λ
' ΜΟΥΡΤΟΣ |Ν,
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΟΗΤ
Μ Σελ 34,35
ΠΕΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ
ΣΤΟΝ ΠΑ|ΚΤΗ - ΟΡΥΛΟ ΠΟΥ
ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΞ|ΜΟΥ
ΕΜ!!Μ“ῳρ
. Ν!
τ;Ι]Ι ,'›1"ἶ”Π"" Β  
Με "Ασκ »σοκ Ι 5 Η μ Δ μ
ΜΜΜ - οΡΧΗΣτΡΑ 3: ¦ ο “
ο ΑΛΕΞ ΜΜΜ  ΜΜΜ
οΑΜΕΡ·κΑΝοΣ ΑΠοοοποΣ |-ἴ-':τ*°·"' ¦
τογ ΛΟΥ|Ζ|ΑΝΑ ΣτΕϊτ ' 
ΠΡοτΑοΗκε Στοκ Δ·κεοΜο
· Στο «Μ|κΡοΣκοπ|ο» κΑ|
ο| Ντ' τΖΕϊ Ν|ΟΥΜ|'||Λ (ΜΜΜ),
ΚΕΝΤΕΛ ΓκΡΕῖ (ΣΕΝτΕ Ρ)
 |||ΜΙ“_
Φ|Λ|ΚΗ ΡΕΒΑΝΣε
Με ΜΜΜ Γκολ ΜΑΝ·ΑτΗ
ΦΗΜΕΣ Γ|Α ΣΑΛΠ|ΓΓ|ΔΗ  `
 Μ Σελ- 15 ῇ Ι ' ' ϊ Η ..λ ' . ΚΚ `έ Ο ο, Η . ¦ .Η Ξ' Ε
83%2ἑ:^°" Οἑ·ΑΓΚΟΛΕΣΟΣ]ΕΞΤΡΕΜ ΑΝΑκο·ΝοΝΕτΜ πω ΜΙΤ!! “
Ρ κ Μ* · ζ Ο 'ΙΠπ“
ΞΑΜ©Η τ›ΜΣελ14   
ΝΕ0 ΣΗΜΑ. ΝΕ0 ΜΜΜ, ' Το ΜΑΛ| ΕΝΛ|ΛΦΕΡΕ|ΤΟΝ Π ` ”““ 
ΝΕΑ... ΟΡΑΜΑΤΑ
»ι Σελ 14 τι Ξ _ η
ΠΑ·ΡΝε· το" ΛΟΡ|Α Ν _ _ · Ι Ε Ε ῦ ΑΝΤ! ΝΕ ΓΗ" ΟΑΕΤΚ "ζ-Α
ΠΑ ΤΗ οΕΣΗ Νο!. · ¦ Τ ΚΔ'
¦ ΔΥΝ|·| ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕ|Α ΤΟΥ Ν|Κ0Υ ΤΡ|ΑΝΤΑΦΥΜ|ΔΗ Με ΜΜΟ): ΜΧ
ΐ Ο*ΊΓ~Ύ:ΉΨ:Ύ  ἶἐΜἩῶῖ ΙΞ'Ξ~ῖῖΜἶ ΤΕΨΕ 'ϊ Ἡ Γ Μ?  ΕΞ; κι: ῖἶκ'ΪΎδἶΎ4 Ι
ΝΕΟΣ; ΕΕΚ] ΕἐΞΖἶ;?;ΜΔἶ; 
 σωστο. χ η.
Ο,Τ| ΚΑΛΥΤΕΡΟ Δ
Ό ΑκΜ€4=
'ΧορολομΗίδηε
(“ρ·ὰὲρά), "
.Δ Δ Με.:
Ε Ο Δημήτρη8 Κολώτςί8η8 μίλησε
στη «Μ» για το πλάνο του
Ε ΧορολΕμπί8η8 (ΜεΕΓορο|ἰ8 95.5):
«Νο ογκολ|ἀοουμε τον Κόλπο»
 .ϊ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕ| Ε|'ΚΛΠΒ|ΣΜΕΝΟΣ
 ΣΤ|Σ Α|ΑΟΕΣΕ|Σ ΤΟΥ ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗ
' ΣΕΝΑΡ|Ο Γ|Α ΟΜΟΓΕΝΗ «ΣΥΜΠΑ|ΚΤΗ» ΑΠΟ 'ΠΣ Η.Π.Α
' Ο Μ|ΛΕΡ ΚΟΥΝΗΣΕ ΜΑΝΤΗΛ| ΧΟΡ|Σ ΝΑ ΠΑΡΕ' ΑΠΑΝΤΗΣΕ|Σ
' Ο' ΠΑ|ΚΤΕΣ Ε|ΛΑΝ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Τ|Σ... ΕΚΧΠΡΗΣΕ|Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ|ΟΥ ΤΗΣ τν
ΕΝΑ ΟΕΑ|ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ...
«ΠΕΤΑΞΕ»