Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
.Ξ "Λ ζέ.Τ°'Χ""|| Π
Ξ  που ο ιιιΜοΞο (ΒΑ    =Μ·^<<ΒθΜΒ^»
. , · μ των ΠΡΩΗΝ ΜΕΝΑ
   ,.°:333::·: Μουρ Σκρ Πο ΝΒΑ
Η τριἀῦο ρίσκου του '
Μοτσωμένου στη
Ρωσική ηρότοση
ί Μόνο γιο τον !οηονό
προπονητη 8ο εκονε την υηερβοοη
ΠΑΝΑΘΗΝΑ|εΟῆΣ
τ Μεση Μ
ί Α...
ιο τον οορ του Πἔοκ=θ
και οι οποίε που του λυ κ
Τ" ΜΗΝΥΜΑ Τ"Υ ΒΕΜ|ΠΥ
ΜΜΜ):
Ο ΜΒΜ:
ΠΑ ΝΝΔ"
Ανὐμτοο στουο δύο
τερμοτοφὐῆοκε5 είνοι
οι «ηράοινοι»
ΔεΛΕΑΖΕΙ
ΑΤΡΟΜΗΤΟ
και ΑΣΤΕΡ^
Περιμένουν  γωνίο
νο μπει στη μούρη _ ῆ_ 2
ῆίοτο του ΠΑΟ ε
ΤΟΣΟ 
ΜΑΝΑΣ,
κιΒΡΔκιΔΗΣ
_'_ >
Ι.: ?Η
.` '2' ,
· β: - ἡ: ` «
..-' 'η. ·¦.·
`. · ,.. .
.¦Δ,_ ι Π _- · . ι
ΝΤ· ;Β` Υ. |· Δ . η 1 ὶ 
Ί· '.“ _ ο. α 4- 4 ¦-'_
>'› ἀ-ξ_“ ·¦' Ι · '
_ 'ο Π "Υ::·; κ η' γ
_ 7_ η 'Δ-¦._ _ ο'. ρ. .
ο; ¦ ο :- Η. ·
Δ: _ - · ` ' ο·
7  · · γ ' η 4
'“· ν _ζ
:μὲ ._` Η
|! ξ -ἰ " »
< ' <' Ι - ?εἰ
ο . .Χ
. η Ν
 __ ' έ Δ αλοΦ Η υούρη λίστα του
ΤΜέῖῇοω Μουρ· νιο δελεοαι τους
με τ ν τ · 'Πλετα“'- 7 πρωτοΒΜτές, τρελό ο
Ι α Ι ·
Μάνταλου, Μηα|(Πεετ ο σενοριο ρε του Μοτο
Πόσο του5 κοστοῆογεἱ
ο Σηονο5
ΝΕΛ Ε"ΒΧ|·|,
ΣΤΗ" ΞΑΝΘΗ
ΛΣ, Μ"Π||(Π
8[¦Ε^ΜΤ'Λ ΤΟΥ ΠΑΟΚ! 
Μ Ποιοο είναι ο 29χρονοε γκοῆκίηερ Που 6εῆεόζε· τον Μίχεῆ `