Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ΠΠ ΜΡΑΞΠΝἩ
Η ΚΜ Μ Μ ΜΜΜ" Μ'ΜΜ· ΜΜΜ Η" Μ· η· ε
ΣΤΗΝ Ο' Δ|Α"ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ ΜΕ Μ ΑΜΕΡ|ΚΑΝ0
'ΜΥ Α"ΒΤΕΛΕ| ΤΗ" Υπ· ΑΜΜΟ" ΕΝΑ Ε"|ΛΠ|Ἡ
 "Μ |(Ρ|Σ
- ,- Δ .ω“ ,-¦.“.
Ι ι ¦ .
 · ς»
:η : Χ
ζ τ “ ·
Μἶηῦδ 
34. 3 `
'· 3 ε ~
Μ"χ- -. -' ι .
β· Μ 
 ΑΣ έ .' ¦ ΣΕΑΝ0|ΚΤ||ΓΡΑΜΜΗ
ΤΑ ΣΥ|'ΜΡ||Τ||Ρ|Α ΤΟΥ Β|Τ0Υ'|'|'|
ΣΤΟ" Δ|ΠΜ|ΝΤ|Δ"
_ 0 "ΕΒΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΣΣΚΑ Α"ΕΣῖΣ|ΑΕ ΝΟΗΜΑ" Ε"|ΣΣΜ" Σ'ω" ΑΡΧ"|'° ΠΑ Τ" ΜΠΑΜΠΑ".
3 7 Π 0"ΠΣ Σ" ωΑΠ"Ρ'ΣΣ.ΜΡ|ΣΡΑ Τα Ο ΜΝ" ΝΒΥ»||Α|ΜΣ'|ΝΥ ""ΤΣ0Υ
“Μ61ΆΜΜΜΕΣ“ ΜΑΜ -ἶ ΩΣ] Ε
. 3 Ρ
Τ' ΜΕΣΑ' ΝΕ ΚΟΜΜΑ". "ΕΡΜΙΑ" ΑΑ' ΜΑ - Τ' 'ΣΜΣ' ΝΕ ΜΜΜ" ΧΑ' ΑΜΑ"
- ΜΜΕ' Ο ΚΒΜ""Σ ΗΜ το Μ' - "ΣΑ ΣΗΜΑ ΠΑ ΚΜ
- 22€"
ΣΠΑΝΕ' Π ΑΜΜΟΣ ΤΩΝ Κ'ΝΗΣΕΠΝ
γ ς=› Α  · Ρε* Ε Ε,
ΑΣ  ΚΜ κΑΤΑΔΕ|κΝΥΕ| Το "ΕΓΕθΠΣ ΜΥ ΠΡΠΒ^ΗΜΑΪ0Σ
- ' '
ΜΠΕ' ΔΥΝΑΤΑ ΜΥ "ΜΑΜ ΜΗΝ ΗΜ( ΜΙΣ'. ΕΝΑ' ΟΜΩΣ Η ΔΕ! ΓΞΡΠ ΞΠ!Λ'1ΓΗ Μ [Η ΠΙ ΖΗΜΙ) γ
ΚΑΘΕ ΜΜΜ ΜΕΣΟ η ΓΙΑ ΝΑ ΑΠ0ΝΕΝΝ8Ε' ΛΙΜΝΗ" Ι ο 2 Μ 
 ' το ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΤΠΠ08ΕΤΗΣΗΣ ΣΠΜΑΡΑΚΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔ ΤΗΣ «Η»
, . ΠΠ «ΤΡ|ΦΥΜ|»
Ϊ ω 32' Ξ 3 :1 Ε( Γ
γ ΧΚ · ε π 7/ μ
.θ ς - ~  ^
¦ 2 7 ζ ·. ΠΑ μ!.Ϊ Λ
3 , _ · 67" γ_-;1¦· κ ¦ “ν -¦
ωχ ' ν κ , 1 . · ·-¦ `
σ ἱὲ 7' !.χ -`_ · -' .
ω* ΠΣ » ·_ σ' < ι κ · `- Ε' 7
· ῖε` 1 .. έ; κ>¦ - κ 
` .“ . “ε ί δρ Ξ ` 7
ἶμ'_- ·;<· -$_ τ] `· η
Ι Ρ 3
< κ > :η 3 ' : Α '- : Σ Δ Ιν “Α Ι[!|ι
 ~ Δ( ~ ~ η μΔπτΜΔωοΜΣΜεη τογΔιΜοτωτΗΣΝῖΡοΜΣΜεΜΞγ ' Ι | " ἴ ' Η |
 ““' · “ ° ' Η · Ι τω ΣΔεεωεο.ΔΜΔΜΜω ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜεπΙτΡοΜΔΜΗτΜτΗΣεΠο 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα