Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ Ο ΠΑΠΑΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΣ «ΞΕι-γΜΝΩΣΕ» ΤΟΥΣ ΑΑΣΓ|ΟΑΟ|-ΟΥΣ!
«Στήνεται νέα σι(εαωρια»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ!
μια; αροἑΔΡοἔ “
οε>ωι=ριωω¦ Ο · , Χ η Τα ¦ - 
~¦ “Μέ ρ . μ.. ρ ρ Η Ν Ουτεμετον_
α1€Ωυσ;ιῳΞαἐ Δ"ν_|ωΜ.ω!Μ4_|· . / .1 ε , |(όιςιωληδεγ
    γινοταναυτ0!
Α ντερΜν Σάντος και ΜΜΜ Μάτι τα Φαβορι?
ο στόπερ και ο αριστερο Αν `Χ η
·· Λ. | Π Ι
. ` ' ' Η Ί! η β
πολύ ψηλα στη λισϊα Με ί?
γ | `..,,Κ;ὅ:,
' Μη·
| · "Με το «νέο Σω
Ἡ - ο ΜΗΝ βήμα Πριν
. Ἡ ` ΜΜΜ” ΠΜ από τη σομΦωνίσ με τον
Μ' ° ΜΜΜ Μ" 16χρονο Νίκο Αροενόιιουλο
Μαραιακο
Δ ΕΛ 8
Ποιοι ΑΛΛΟΙ ΒΡΙΣκοΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΛοκΑκΙ ΤΟΥ ΣΙΑΜ! Μι ΒΙ `“ ι, ΜΜΜ" της «Ακαδημίας Αθηνών»!
7/· >` 
 να > ί Είναι
τρέλα
 'ο οι · Ἡ
Ι Ο Ι Ξ : 
, _η_ι@ __ αλα Σιιανοιιλη! .έ 2
.Φαν-90!!    .  
ζ ἐὲΡΕἔ:ἶΝΗΣ Ύ μ η ίπ Με τονΜἔιΞιατη αιἐό69 ` . 9
Φ£ἑ;ὲ2αε ,8 “Ρ-'“ΐἴΑ“σἔἔὁΖἔ$Ψ ο β·
ί; Ο  ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ
· 2 ἔἔἑῇ . ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΜΕ Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ ι! . 7' ο ΕΜ
500 ¦ς^ΤοχοΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ! Σε” Η Σελ, ΕΝΑΣ ΑΝΤΙΠΛΛΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡ0Σ! Λ θέλει·Ντουρμἀζ η Φενέρμιιοχτσέ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα