Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΙΕ 3 ΜΔΦ°Ρ¦Τ|κΩ “ `  ο
αοΜ"υ _   ο·
:το ονυοΜΜ
.των ΕΜΗ"
Μονο τον»
` ' μ·
 η Πε
:ἔτΜτΜΜ “
 του" 
γ.: `ΧΕπ κ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ
201 ό.
Κοθομερινἡ
Αθλουκῇ
Εφημερίδα
Λο Φύλλου
Ι.787. Τιμή.
ί @που
η Β' “ΕΜΕ|"0|” ΜΠΕΡΝ Η" ΜΜΜ Μ' "Η “ΜΝΗΜΗ
| Π ο ..
Η δυνατή επ1θυμἰσ, αλλο κο1 το ”ΠροΒλἡμυτο“  
ντο τους Πυἱκτες Που έχουν ζΞΧωΡἰ6Ξ1νἶομυνσ  “ΑνῦΒων“ οι μηΧ“νἑς Μην ΚΑΙ:
, , _ Έ η . ..
κατ επ1θεοη! · Τ1 ουμΒτ11νετ με τον Εβερτον ἐν   ζ τ. Τ¦γἱν£ΙΠ! με Ουοναμἑικ£Ρ “
· ΕΠΙΒΕΒυἰωση σΠὁ την ΙσΠτ1νἱττ γω τον
ΖΒΧρονο αρτοτΣρὁ μΠυκ της Πόρτο”
Μ. τΑοΑοιπτκτ
"θα δουμε μετὰ Μέτωπο το Μὲλειωτο 7 Χ 7 Ω' _ .
το Ειπα· το τοστώυο του Βαγγέλη 7 ζ = τω· Π ' ωΜ' ' ' Μ
Πω! η Πως “ες"γ|Μές”! 7 ο( Μωηη¦Μ· ι ΜΒΜ
Φενἑρμπακτοε! ο. ΜΝΗΜΗΣ
Η ὑηοΜργἰο νοοηροὐ
ΠοἱΡνετ νέο . _ |
συμβόλαιο “Μπος δεν ο" ΜΝΗΜ
·Γ~ 7 ο ὲἑ?”ἴἑἴ #;=ὲ=:::ἔζ
 στον ΜΜΜ υπήκοος ° 'ως Μπλέ" Ξ >
 ·“ Ι¦μὲς“π6τηνΜΕ ' ·