Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
` ΣΚΑΡ|0ΝΕ
|'|ΑΑ| ΣΤΟ
ΕΤΗ ΑΑΕ·ΕΑ Γ*
ο ΑΤΤΕΑοτ Χ ο _
Ο «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΚΟΥΠΑ Γ|Α ΤΣ|ΩΑ|·|
Π Υ|'|ΕΓΡΑΨΕ Ο ΝΑΒΑΡ0
Π |'|Α|ΡΝΕ| ΚΑ| ΝΑΖ|Μ Μ Σελ 2,13
Φ - ΣΤΗΝ Αεκ ο κεΤΣπΑ¦-¦Α
Ο 14  Κ 7
μ η".
ΣΦ |'|ΑΡΑΣΚ|·|Ν|Α
ΡΒ ΑΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ Η |'|0Α|Τ|Κ|·|
ΣΕΛ|ΔΕΣ
“Ρ ΜΜΜ
ΜοΦΑτ·τΕ·
χ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΟΓΚ0ΑΕΖΟ
|'|Ρ|ΝΣ 0Ν|ΑΝΓΚΕ
#4 3 ΝΑ ΚΑΤ|·| Το Ρ9ΥΝ
ΜΑ" * 
` .μ ~·<Τ
- 0ΡΑΖΕ| ΧΡ0Ν0 ο |'|Α|'|ΑθΑΝΑΣΑ|(_|Ξ |'|@Υ Ι ΘΕΜΑ- ` 
ἔΤ0=ΣΑΒΒΑΤ0 ΕΚΑΝΕ... |'|ΑΑΝ0 ΜΤ|·|Ρ|ΑΣ  "Α|χΝ|Δ|Α
ΚΑ| ΧΘΕΣ Δ|·|ΑΩΣΕ «ΨΑΧΝΩ ΕΠΕΝΔΥΤ|·|»! Τ: · « »
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
' ΣΤ0Ν Κ0ΣΜ0 ΧΡΕΩΝΕ| Τ|·| «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ»
' ΤΕΑΕΣ|ΓΡΑΦ0 Μ|ΑΕΡ |'|0Υ Α|·|ΓΕ| ΣΗΜΕΡΑ Το ΒΡΑΔΥ
. γ _- 4 · .- >
   Τ.  =· Η ΜΕΝΑ _  · 
_γ _ έ Ξ η) Η ΠΕΝΤΑΜΕΑΗΣ ΑποσΑΣιΖΕΤ ΠΑ Ψ " > Ρ
 ›   .,   . ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ οΑΑΝο|ΞΕ|  7 ` β
Αγώνα °ὺΌρ8ΜΞ ό γ ¦ 7 ~ Το ΑοΤΑΡ|ΑΣΜο ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΕ '·
ῇ°Μ8“ηΞἔῇω¦"Μ"ὁ | · ΝΑΤ' ΠΝοΝΤΑ|ΣκΕψΕ|Σ . Δ ,
7 η κ Δ , ,Ἑ~1Ξ;15 ~ ΠΑ «ψΑΑ|Δ|ΣΜΑ»Τογ Μ.κ .. ' _ ΣΥΝ'Η0Ε|Α 7
Το" ΑΑο
Τ Φ|Α||'||'|0Σ...
Νίκησε 25-21 στο Άργο8 τον Διομή8η π ` η
γ ἑ0|'|ΩΣ |'|ΑΑ|Α
κο· κστΕκτησε το Ἑρ|Ἑ° Μμ|'|λ
Βραβεστηκσν κσ“οΙ ᾶ<δΙκοΤ
στην ιστορία του στο Χάντμπολ
Ε Μπούζοσ.=Χ. Δημσρήε γ'