Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
  `. ΚΟΛΟΜΒ|Α-ΠΑΡΑΓ0ΥΛΗ, ΗΠΑ-ΚΠΠΑ Ρ'
ε, ) έ _
οφ; . ¦ Η; . Β ' ω
κΑ Πο ΠΡ0ΓΡΛΜΜΑ "Η ΤΙΜΗΝ
 ξ'  :ι Ϊ.
ΕΜ" Μηπως
'5,87 Μπρουκ
απο πρότυπο· ·
' | 7- ξ
7 ο. ._:,ζ'¦`ζ·
ΜΒΜ' ΜΕ  -_
ΤΜ ΝΥΝ"
ΓΕΝΕΜ"
Τ" ΚΒΥ'|Β"|
κάνε· δ·κό του τον Μίκυ·
ΜΜεπμ·οή ευρό” =ἔ=:Ἡ Μ Μόδα. ΜΠΕ
ηΑΝΑοΗΝΑικοῆΣ
πιο· Με 4
"Ό ΜΒ
Ο [ΑΜΠΕΡΤΟ
ο  ΞΕ
|Ἡ@Ν'ΙΔΙο θ
ΝΙ|(ΗΤΡΙΑ ΤΗΝ
Κ'ΒΡΜ|Δ|·|
Φουῆ που8Ἐῆῆονω
το σύνθημο του Βροζ·ῆ·ὐνου
0ΛΥ"'||ΑΚ°Σ
Φορτούνηε, ΜπουχοΜκπε,
Κοπίνο, Γιονν·ὡτο8...
έυαθανοτην Τάμπο "Ε _ |  .
ΚΜ κανουν Μου· ¦ ' `τ·ἑῶε.ς με τον Σπανο
. ο κι _ , ,
·σσον·δη στις δκἔ:ε ΥΙΒρε| "9λλ9υς ποντους
Φυλος» “
ΣΕΠΠΕ ΜΕ
ΜΑΪΟΣ ΚΔ'
 Το ατού του 
, ¦ ¦ ._, · που
Το οηρε ηονω του ο Μ1χεῆ ι τον Δ'Ουδη ·
ιενα Υπ! κ.» · <Δ|κε
στον ΠΜ( Μ Τ" δἶξΞὲ· γκι Βέλλ·ο και ιωρλ<ι00 (
Φου Η
829 __ ' .- ο· «
Σεῆ. 2. 6Ι 24
 “"'“ ΟΜΕ' ΜΜΜ! Μ' ΜΜΡ|Φ|ΡΝΤ Ο "ΜΚ
χ Αρἐσε1 στον Μίχεῆ ο 29χρονοΞ εξτρέμ. οῆῆό κοτ ο φορ του Πονιώνιου