Πρωτοσέλιδο Espresso: Έκρηξη Κοντομηνά στο "Happy day"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εῖ![!Μω1Ε
ΜΙ' Μ' |Ι||
ω ΓΔ 
Σ ΜμΜ Μ
η Νη ΤΏΜΜΜθΙ ι' Μ
ΗΠΑ ΚΟΣῖΔ Ρ'
ο 0ΥΓ0ΥΛΗ ΒΕΝΕΖ' ω Ν
' οτι ›
κ ` “Με ττιν πλω" στα· τ Ι
ο ωνωωτ Τ
. ΗΠΑ κι” τω `
' Δ γ ν _
. _ α
ΓΣ . η
, ` ι
Μ π. ` Ε0ΡΑΛ ΕΜΕΑ
ή ρ  να: μ ¦
Χ Χ Δ ὰ ` κ· |
κ ) °
Κ Κ :ξ | °
Κ0Λ°Μ
Δ - Χωρις
|ὶ.. |'||·|ΡΕ Ο ΤΣ|'|ΡΛΣ ΜΒ ΤΟΝ ΜΛΡ|ΝΛ|(|·|
Η εντυπωστα%ὴ παυέμβαση του αΦενττ%ου του ΑΦΜ στην εκπομπή της Τσμττλἡ
η. τπτ `. υ
¦ “έ ϊ τ
τ: “ΜΧ-δ ὁ _ '
, `τ·
' 7 'τ ζ¦@¦
. ¦ λ· κ
ΗΜ' ἶ η η
η: γ ,
- Δ 7:59! Ἡ
ἔ τ· ζ ζ
. _ κε , ¦
τι εκπτωση  Π
Ή: Με· ΜΜΜ"   γ
ΠνΜνωπ·8. ' 
και ΦρανκοΛ·ατ.|-“ έ )
 ι _ γ:
«Αυτή την γτυοπή την έφαγα στη γουφ; μου εγώ σήμευα με εσάς! Ζητήστε συγγνώμη»
Μ 'ϊ :
. ~ _ Ν. .
_ ν . ` Η 6- . :μέ γ Ψ
· Η ¦  'τ γ ω ·“Δ=<ῖ“%:ῳ_; :
ι · ί :_:η·-< - .
η _ Α ν. έ Ε 7 Ξ
Ω  Χ “ τ · “ 
ΝΠκΑΝΤΕ|ΜΤΣΜἶΜ|»
Ι Δ *7% 6
Η ΜΒ 8ο ψαξει
για τα ΠεὶΨτινα τω
Με ηηΞ
Είχαν κλαπείαπό τα Βασ|Νκά της θεσ- 0 ΣταΪύροξΚολιακούδαξΞέΗὁτζ; τον ηχ
σολονίκπς. το τα·νίἐςΞτηΦἔ9ἐτία%τρμ_ἐ%Δτ8Ρ ' Ι
_ ΠΜ στον Βετο «που πέταξε το μωρό  το μπαΒκὁν1»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα