Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τ Ϊ' 'Μ""“Μ'Μ. Κ ΠΔΕ ΟΣΦΠ: ΣκοΠιμΠ ΠορΟΠοιΠῶ
= δ'"""ΜΜ του Περιεχομενου των συνομιλιών
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ο
Άντε και Με
τα!" μαπα!
Γραφειο ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθ^ΗΤ| κιτ
Τριτη 7 |ουνιου 2016 / Φωλλο τ ι93 Ι2393) / € Ί 30
ΜΝ! ΣΤΗΝ ΚΜ" ΓΝΩΜΗ ιιιιι ΜΜΜ" £ΒωΙ||||ΠΙ|ΜΪ!  Έ
ΔιΤιΔ Το ΔΗΜΟΣιΕγΜΔ ΤΟΥ ΜΔκΗ ΤΡιΔΝΤΔΦγΛΛΟΠΟγΛογ, ΠΟΥ ΠΑΡΟγΣιΔΖΕι ΝΟΝΗΝιΗ,  Τρ¦οντοφυλΜΠωΜΞ
'Εχει ΠΟΠ Παρεμβει 1
ΟΠΟΣ νΠΟΣΤΗΡιΖΕι Ο ΔΗΜΟΣιΟΤΡΑοΟΣ. γΠΟκΛοΠΗ ΤΗΣ ΕΥΠ ΣΤΗΝ οΠΟιΔ σΕΡΕΤΔι ι
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΔΕ οΣοΠ ΝΔ ΝιιΛΔΕι ΝΤΕ ΕκΔΟΤΗ κγΡιΔκΛΤικΗΣ ΕΦΗΜΕΡιΔΔΣ Ι Ι ¦
κΑι ΝΔ ΕΜΠΛΕκΟγΝ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡιΝΟ ΠΡΟΟγΠΟγΡΤΟ ΣΕ... ΠΕΡιΕΡΤΗ ΣγΖΗΤΗΣΗ ο ε'σογγελω3 Ντογ'οκο5'
. ¦ ' 7 7"ἶ· -  ἔ 'η ή ΗΕΗ .  _.__ _,_ ,
Η «ΩΡΑ» εχει ολο¦το|ρεΠορταζ#γισΠ
του Τιμουρ ΚετσιἱΟγια συν <ξῳση»    ὁ Λ
σκεψει8, οι Πρώτεε συζητήσει
Σε ΠΟιε5 θεσει8 θεωρεί Πω3 ΠρεΠει να εῦνισ›(υ` ει δυνατα Π ΔΕΚ
Οι Πρώτε5 σκεψει8 για το σημερινό ροστἶἶ_ Σ
Το «4-2-3-ι» και οι εναΝλακτικε8
Του δίνει... εδαφοε για να κανει ΠραξΠ το Πλάνα του,
μετα την χθεσινή του8 συναντηση ο Μελισσανί6Π5
Μελετσὐν σοβαρα τον Περίπτωση του
σχεδόν δίμετρσυ διεθνή Βδσνισυ.
που τον Παρασκευή έβαλε δύο
νκσλαρεε στο φιλικό με τον Δανία
ΠΜ ΒλεΠει και ΟΠοφοσίζει για ΜΠαροχο, αλλα...