Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 .. ›Μ.7έ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ΒΕ Π Δ
` . Ξ ' χ .
Π Ε°Π"ΕΡΜ Μ ΤΠ" ΜΜΜ" Η ὁ .
- , έ ν 9 Φ .β Ο
` β (ε
ἑεέΙΡΕπκΜἔΜὲΟ ν
Ο Φ ·
_ ..4 ·==· κ· *Ψ ¦
Σ ῦ γ ἐν - ΜΑΞΙΜ ΠΟΜΠΟΙ! ΜΑΜ·
εῆκΑκοΣ,ΑῇωἩ - . .¦ Ι τ ,τΜ...ωοἩἄΜκΙΑΠΩΝΙΑ;Ι
=^"""ἔἩκἔΕ“ΨΕΠΒ Ι¦ΤΓνΓ@ ῦ ^""^πἔ Ψ Δ Υ 
Ἡ! ΤΔΕ·:Μ“:ΜΔΗΜ“
η 7~¦ , _ ` ΕΜ' ' 31 · Α
7 Ι κκ  δ ΝΕΠΙΟΥΝΙΑῖΟΥΑΛΑΦΟΠΟΥ ΜΜΜ 
· . _, η ι Ο Κ ειπΜωΠοχεπΜωι 
“ η Ο ¦ Υ ΠΜ" ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ·
- Ο ΜΑΜ ωΡΞκΜεΜΜκ
ΜΙΑ Αφ*
Ν Π ἰ¦:£Όυι-¦.
Ε μ' ` ;_ Δ - : 
η _ π;; ε·ἶ< ¦.
Ε8|4 η· Ε
Έ 1'Ηἔ ,"Ν`ΐ.Ἡ ·
η. η· κ!. Π Η~Ε““.'Π:4¦ .Ἡ
-.'“4# ὴ_ -_ -· :
,. μὴ- Ε · “Η . η. ¦ '·····
.·Μ¦'
ΣΥΝΙΟΜΠ Π|ΕΠ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΛΕΧΟΝΕΝΟ
ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕ' ΙΙΙ ΔΙΕΞΑΙ'ΠΓ ΙΙ ΤΟΝ ΜΥ ΟΕΕ8
ΙΟΥ ΕΟΝΟΡΑ ΙΕΑΟΟΕ ΠΝ" ΙΠΟΡΙΝΙΙ ΕΑΡΑ
ΤΟΥ ΑΝ ΚΑΟΥΠΕΡΙΙΣΕΙ
ΚΙ ΑΛΛΟ ΙΙ ΟΙΝΟΑΟΝΙΝΙΙ ΑΔΕΙΑ
«ΑΝ ΜΜΜ Ο
ΣΕ ΕΠ Η ΚΑΙ ΕΥΡΠΠ'·|»
ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΙΟΥ ΒΙΑΝΕΞ ΞΑΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΞΕΝΑΟΑΡΙΣΕ ΠΠΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Η ΠΡΟΣΟΧΙΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΕΝΛΤΟΦΥΛΑΝΛΣ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΝ - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΟΟ «ΠΙΣΤΟΙ»
ΣΥΖΝΤΝΣΛΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣῖΟ «ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» 6%
 Φ -- / Μ ΜΠΟΜΠΑΝ Η" Με τ εφε ΑΞΕ! ;_ “
. . > Ο . Μ Υ, .. - “Ι 4
,.ΉΪΎ; > κ · 
 18048 Α ¦
   «ΜΑΝΑ ΜΥ ΜΟΥ» 
`»-`-Ἡ .> · Ζ - «Μπακ ένα. δεν :φαω ή" ξεχωριστά Ο· ΜΜΜ ά τι ρπορΜμ:». ω μήνυμα ων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα