Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Όταν γίνει τζαμί η Αγιά Σοφιά θα σημάνει το τέλος της Τουρκίας"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τι. ο ν 'Παν τ ~ τι ι Η 
, ι ι τι) ο τι  . ,. 
8 ι) έ 9 ι α ΧΧ ι] ι -- .
 Μω&ὲΜΜιΩ “Δέν σσσΠ“ΜαΠ.ΓἶΓΠΎἘῇ '
.τ ι ι . '
Γ Π μὲ] εαὲ · ' ¦
:/ ι ΚΙ Η / ι κι' Δ Ἡ
7   !“ΠΒ Η Αι  
2018 τ .
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
ιιο588)8986
Τ|ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
Ϊ . ζ Η ῇῇό·πἶ
. ΜΜΜ.: ο”
ιιιΜΜΡἔἑΩιι Η ΜΔ ΦΜΑ
ιιιιοιιιιιιι τοι Μ ΣΗΜΑ!
Το ΤΕΛΟΣ ιιιιιιι
ΤΗΣ 'ΜΜΜ
Η συγκλονιστική προφητεία Γέροντα από το 20ι3¦ ενώ
ο Πούτιν βαζει σε εφαρμογή το σχέδιο <<|ωαννης Βατατζης>>!