Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΠΡΕ|Λ
ΣΤΗ Γ· ΕΟΝ|Κ|·|
ΑΑΜΩΠΟΣ, ΝΑΟΥΣΑ,
ΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 |0ΥΝ|0Υ 2015 ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1059 Τ|Μ|·|: 1,30 €
 ο πΑοκ οεΑε· “ ΜΑ
ΜΜΜ
Παραλίμνιο, ήττα Μακεδονικού 'ή
οταν Πετροὐοα (3-0) »η Σελ 32-37 ` ζ ὁ· Ο Ϊ :μ Ϊ·Ϊ ' "  Ζ  - ' Μ ο ,
3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑκεΔοΝ·κογ "   _ ο “ '|
Φ | Ν " η ο· ΑΕγκοΡαΣο· γΠοΣτΗΡ·ΖογΝ
ΟΤ| Ο Α||(ΕΦΑΑΟΣ ΕΧΕ' ΚΑΝΕ'
Με θέμα τουΞ Ολυμπιακού5 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 Εκ. ΕΥΡΩ
Αγώνε5 του Ρίο η εντυπωσιακή η Γ|Α ΤΟΝ ΣΤΟΠΕΡ
τελετή ΜξΠ5 ΣελΞ839 Δ _ τ γ ΤΗΣ ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡ|ΣΟΦ
Ο 'ΒΑΝ ΑΝΑΨΕ ΤΟ «ΠΡΑΣ|ΝΟ `Ο>|'|Σ» 7
' ΣΕ Μ·ῖΕΑ κΑ· Μπι: ' Μ
 ' · 7¦ΠΑ ΑΓοΡΑ
Σκεψεὺ:
. = _; . . Ν - τοἔέΡογο'·Β .
- Ανδρώνη5: «Υαηρετούμε
τ·5 αρΧέ5 μα5 με κάθε κόοτο5» Ι
¦ _ _ 7 Α Ξς_.
, · Μ ¦ έ έ Χ' κ ', ο κ'
·~ ῇ · 7 < Α πΡοτΑοΗκΕςῶοΑτΑψ
π 7. ' Ζ· › ς _ ' ` χε ·
σαιτ·
| τΗΣ ΣΠΑ"Α πΡΑΓΑΣ
τ Υ'° 10°Ρ' 
ΠΑΟΥΣ|Ο ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ °>|Α'|(Ο_ΤΟΝ_ΟΕΤΕ|¦ΡΑΝΩΝΔ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔ|Α μ
γ ¦ Έ Η 7: εἔΜ : · 
( κ (2ΑΑηΨ.Η»ἩΜεΡΜηΑτοο
Στο οΑΝττΡΑσοΕΝτ Ἡ
Ι· Μ|ΛΟῖΥΝ ΣΤΗ «Η» _ 7 ο ¦ ο
ΠοΠοΒ|ΤΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡοΒπΣ :ν , ω η ¦ να το 1- κ 17 “ ή 7. ο«πΑκτοΑοΣ» τοκ ΥποΣΧΕΣΕοΝ