Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Μι Μαρ νι· τον ΜΜΜ,
Μαν· και νι· τον Μούρ,
ΜΜΜ ΠΗΡΕ"
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 40 ο.
καιω· ιιίιι
προφανος οποία”...
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 40
ΑθΛΗΤ| ΚΗ
Δευτέρας
Δευτερο 6 'ουνιου 2016 / Φυλλο 205 (393) / € τ 30
'Εφτασε χθε8 βραδυ στην Αθήνα για να σομφωνόσει, να κλείσει
και να ανακοινωθεί σήμερα! Η «ΩΡΛ» όταν στο «Ελ. Βενιζελοε»
Η ΑΕΚ δεν εχασε χρόνο, στρόφηκε σε εναν Πολύ «δικό Με» ανθρωιτο,
σου είναι ιδιαίτερα αγαιτιττό8 σε όλου8 τόνε «Ενωσίτε8»
· Τιμοόρ Κετστιαγια στην «ΩΡΑ: «θα μιλήσω μόνο όταν θα είναι σίγουρο»
Ξερει την ομαδα, τι5 αιταιτἡσει8, Γνωρίζει αιτό Πρωταθλητισμό
αλλα και το τωρινό τη5 ρόστερ Οόόγιτσε τον ΑΠΟΕΛ στον τίτλο,
ίΕχει γνωση Με γλωσσα5 Πριν αιτοχωρόσει
'Εμιτειροε και με ειτιτυχίε8 Είναι αγαιτητό5 στον κόσμο
στην Εσρὡιιη τιι5 ΑΕΚ
 Βόπει να μεινει στην αεκ
Η ο ΜανωΠόιιοιΜος!
ΠΑΡΑ Τ|Σ ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ ΠΟΥ ΕΧΕ' ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΠΤΕΡ|ΚΟΥ
Γ|Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕ| ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑί ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΟ ΠΑ ΝΑ Ε|ΝΑ| Δ|ΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑΚΗ,
ΔΕΝ θΕΛΕί ΜΕ Τ|ΠΟΤΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕ| ΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ»
Βασιπιας ΜΜΕ!
Η ..Ωω ήταν στην απονομή των τίτλων για τα τμήματα    ΜΜΕιποΜοτεΡοοεαονεαΝΕοιιΡατοτ
Υποδομών Με <ἱΕνωσιιε» ο ΜιχαΜ8 ΜΜΜ στην 7 7 '7  'Δ 'ΓΕΝ|ΣΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΡΟΝΤ ΛΕ|ΒΕΡ το '989, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ
«ΩΡΑ»: «κάθε χρόνο να βαζοαμε πιο νερἑ8 Μαιο» Σ Ο ” ι ' το ΕΠΑΝΩ 8'.ΑΜ Η ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΝ ΣΕΝΑ)