Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι Π ῦ Α Α
Ι -· .νδῳ Θ ., Α.: ψ :3 . : ¦ °ἔ/ γ Ή Ι ·Ι > “πω ¦ 3' · -· 
Ϊ ΚΠ"Β'Κ||Σ Σ"ΜΑΣ|ΑΣ Η Σ"ΜΕΡ'Ν|| "ΕΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΑΣ'ΪΕΧΝ" ΠΠ 7Μ.Μ. ΠΠ ΚΛΗΣΗ] <<"ΑΥΛΠΣ Γ|Α""ΑΑ'ω'|']ΥΜΠἔ›= `
ΜΒΜ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΜΜ ΑῖΜΡΜέόΜπ Τοπ ΩΜΠΜΜΥ ΜΜΜΞΜ η «ΜΩΡΑ
ΑΜ ΤΠ «ΜΗΝΑ» ΤΜ Α'ΕΥΒΥΝΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ0Υ ΠΕΡΝΑ"
| Α ΜΕΣ Π' ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ" ΕΝΑΝ"
'ι : · ι | ι Επ·ΜΜΜ 
Ξ Η Η Αμ Δ» Η η ω 1 υπ .Μ Μ "Ϊ · 
.φ πω!" ι :Αν ΙΜ: · ι :η 1 ΜΜΜ ΜΜΜ( Ι Με %
' :ή 3- ΑΓ ΔΙΣ Η 1 :Δ η ἔκ] ι Π'”Μ ζ;
Δ “ 'Α Α ' η ` Α: Η" ΧΕ|Ρ|ΖΕΤΑ| ΗΔΗ ΠΕ Α|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΕ|Ε ΕΕ 2-3 'Ε
ϊεΡΑΠΜπΡοΣοχκ Α ἡ `  ΑΥΤ0ΣΒΑΕ|ΝΜΜΑΠΕΝΕΡ
Στοπ ΜΒΜ: κ , τογΜΑΝΠοευπο
ΠΕΡ|ΠΤΠΣΕ|Ε ΠΑ|ΚΤΠΝ 'ΜΥ ΕΧΠΥΝ ΠΡΠΧΠΡΗΣΕ| ΑΡΚΕΤΑ
.Μ ..Σ
Με Με πΛΝΑοΑΝΑῖκο
ωΜ ΠΔ
,ζ _¦ :χ ¦ ε· Ξ!”
7.7 "  ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΝΕΟΥ" ΑΡΚΕΤΑ Τ|Σ ΑΠΑ|"ἩΣΕ|Σ ΤΟΥΣ Ο' ΠΑΜΕ
η Ε` _  ΠΑ ΝΑ Μ"0ΡΕΣΕ| ΝΑ Γ|ΝΕ| "Μ ΕΦ|ΚΤ0 ΤΠ ΠΕΑ'.
 ω Ύ ΠΝΑ Η" ΚΕ' ' Η
 ,~ ~ ,Λ - . _ -· | Ι : ¦ ¦ ω :Α Ε"|ΝΗΜ ΜΝ "ΜΝΗΜΗ ΠΑ "Η ΕΠΑΦΕΣ τα ΜΜΜ"
Α Α “ι η· =| ν' ΝΕῖΜΜΜΣ0ΜΝΜ·Μ5
2 “ Γ|[Λ|`Ε"ΜΛ ή Ι “ Π “ “ “Μ “Ντ ° Η: “
3  . _ ε ΜΜΜ ΜΜΜ. ΜΜΜ Μπ..““:·Μ:.“Μ
“' , , Ε “ τι: 'Δ , ηΔΑΜκτΡκμοΑῖοΣ _ η _
  · Α· “ η Μειωσα;» ` Ώ ,Ξ  _
_ / ° Α
ΤΗΣΑΚΑΔΗΜ|ΑΣ ΜΝΗΜΗ ΜΝΗΜΗ ΑΝΩ ΤΠΝ3ωΑΒΛΗΤΠΝ κ / Α
* 'η κοΜ8ικοτοΕποΜΕκοτΡΜΜεΡοΜεΣΑ 
ΣΤΜΠΠ|0ΒΑ«ΦΑΝ0ΥΝ»ΤΑΠΡΠΤΑ _ , “ Π
ΜΕΤΑΓΡΑΦ|κΑ«ΣΗΜΑΔ|Α» _
..3 .η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα