Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Δίδακτρα και φραγμοί στα Πανεπιστήμια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" -τα1αΡκαπα .ῦμωαΜαμινὁπουλοε
ΤΟ ΝΕΟ ΑΚΥ|(ΛΟΦΟΡΗΤΟ (Ο ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΙΟΥ
]2 Ελα μου. χαμογέλα μου
Γραφει και ερμπνευει Τραγουδια γεματα Με. εικόνα. χαμόγελα. συναισθήματα
απανω
Μ η· ”Μ" · Ελα μου. καμογϋα μου · Εσυ αλλου κι εγώ σπιν παω 0 Απόψε σε θυμπθπκα Ο Μπαρακια · θα σ' αγαι·κἱι 0 Καλή σου ὡρα
0 Εκανα αγώνα · Σ' αγαπώ κι επισφεφω · παω με αν μπορεΒ · Κι αν" μερα περασε · ΣελαΤρεψα ·Ακου μικρο μου
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΝ
  ΟΥΤΕ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑ|ΝΟΥΝ ΑΥΤΑ
Τιιιιι κνΒΕΡιιιιιει-ι ' “Μ
% ΑΜΚ)
· ΣΕΑ. Ι2-Ι4
 Ο · ι Ρ
Η | ΑΝ Σοκ σΤπν 'εραπειρα: υπο διαλυσπ
` Το Νοσοκομεἰο Λογω Πολακπ η `
 ϊ Α Ο Τ Ι '·ΑπιΣιεντεΣ ΜΑΡιγι>ιεΣ ΑΣΘΕΝΩΝ κΑι κτιιΝιΑΤΡαΝ “Μπα
Ψ Νέα αιΙἱοϊεΜεε Προτασει8 (Ραπ-ΜΜΟ μετα τα«ιΙριγκιπὁΠουλα»
  Διδαια ακαι
7,5 μοναδεε α διαφορα
4.3 2.2 2.5 3 1114
“Ο Μια “Ι ¦Ρἔ"¦ΜΜ  
ιιΑιιΟκΑΛγψιι ῖοΥ«θΕΜΑιοΣ» -ΣΕΑ 18-19 '
αἩΜΜ Πανεπισϊπμια
Ποιοι καλυφθακαν με ιο
«παραθυρακυ παν τεσσαρων αμερὡν
Ο ΣΕΛ. 20-21
Ενώ ελεγαν για ελεὑθε ρα εισοδο στα ΑΕΙ Χω ρἱ8 ΠανελλαδιΚὲ8
' Μ Μω" ··Μω·"
Πογ το ΠΑΝΕ ε°ΜΜΜΜωΜΜΜΜωΜΜΜ
ΜΕΔΥΤΗΤΗΝ Ι ησΜΜωΑΕ'ΜΜΜΜΜ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ; ΜΜΜ
Η· .*Μ-. ¦“Μ “ο ω ΜΜΜ..ψ“ “Ό
Ναιιιιιιοε
`ΠΝΓ' |ΨΟ'£ΨδΤυΟ"
  κΑι «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κΟιΝΟΝικιιΣ ΜΑΠΑ» Με ΟΑΟΜΟΑΟιιιΣιι ιιΑ τοπ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΠΟΣ ΠΟ ΑΝΑιΟΑικΟ ΜΠΛΟΚ
ΤΟ ΓΥΡΟΣ.
ΤΟΥ ΚΟΥΠΑ .
80 > - _
ΑΛΑ' "°ΥΑ'Α° μ η
Γ Ἡ · Ή Ο . .. _
,α μυστΠρια <
ϊΠ8 0ΠαΧωγὴ8 τ 9 .β Ι, Και σαι Μύκονο έφεραν
ΝΜΜΜΜ
ΕαΠλὡοτρεε με 5.000 €
·ΣΕΛ.5$59 Λ
μ `ὁ?