Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τριτη
ΜΜΜ!" ΜΗ'
Εκδοτη5: Κωνοτοντίνοε Μητοη8
5|ουνιου 2οι6 · Αρ.ουηηου 965 · Τιμή ι ευρώ
“Με
  τι  '
Ιδιοκτησία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
τριπΛιιπτι·κτΝιι
σε συντ€ιεειε και εισφορέε
η Τι σπασω αποτον |ούΠιο Ποσο επηρεαΖονται οι ηδη κατοΒοῆῆομενε5 Ποιοιχύνουνοριοτικα το ΕΚΑΣ
ΦΟΡΟΔ|ΑΦΥΓΗ
ψύχνουν δισ.
στον καπνο
Οργανώνουν «επιχειρηση» κατα
του εμποριου δοθροιων τοιγορων
τετ Η
Ο"(ΟΝΟΜ|Α
Μετρητα, τέηοε!
Το σχέδιο Απεξιαδη για συνοῆῆαγέ5 μόνο με πῆοστικο χρημα
τω. η
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
Επιχειρηση Διεύρυνση
Μετεγγραφέ5 απο ΠΑΣΟΚ
και Ποταμι
Η Α. Διομοντοπούῆου
στη Με τη5
ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΗ
Ο Τσιπρα8 σνακοῆυψε
τη “δικαιη αναπτυξη»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ποσειδώνια 2οι 6
Η Βια, οπειῆη για
τη δημοσιο ασφύῆειο
Η Βια που εκδηῆώθηκε με σκῆηρο τροπο στουε καταυῆισμούε των μεταναστών και
των προσφύγων στη ΑέσΒο και στη Σαμο, δυστυχώε, ηταν αναμενόμενη απο
οσουε πορακοῆουθούν την ένταση που έχει δημιουργηθει στον προσφυγικο πῆηθυσμο που Βρισκεται στη χώρα μαε. Η ανεπαρκη5 προσφυγικη και μεταναστευτικη
ποῆιτικπ τηε κυΒέρνπσηε σε συνδυασμο με την έῆπειψη σχεδιασμού, αδῆύ και την
οπουσιο μέτρων για να επιδΜθούν ο νομοε και η τσεη. οδηγούν σε ποῆύ δύσκοπεε'καταστύσειε που ενδέχεται να αποδειχθούν μεγαῆη απειῆη για τη δημοσια
ασφύῆεια. Σε μια εποχη. μούτστα, που η αναγνώριση απο τη γερμανικη Βουῆη τηε
Γενοκτονιαε των Αρμενιων μπορει νο αποτεῆέσει την αφορμη να καταρρεύσει και
η συμφωνια ΕΕ. - Τουρκια για το προσφυγικο, οδηγώνταε ποῆῆέ8 χιπιύδεε μεταναστών στο νο «οποῆιορκησουν» και ποδι τη χώρα μα5. Επιτέῆου5. στο αποκορύφωμα τηε τουριστικηε περιοδου. η κυβέρνηση πρέπει να επιδειεει τη σοβαροτητα
που απαιτειται σε ένα τοσο δύσκοῇο και καυτο Ζήτημα για την πατριδα μαε.
· Τώρα μπορειτε να μαε διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο νννννν.ντααιηι.8ι
Μια
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
“Μα θα μπορούσε ποτέ
να γινει η Τουρκια
Ευρώπη;»
Γραφειο
Γ|ΑΝΝΗΣ
ΑΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,
Βουῆευτη5
Σερρών τη5 Ν.Δ.
Σεῆ.δ
“ψηφιΖουν μέτρα για να
μένουν στην εξουσια»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣ|ΟΔΡΑΣ,
Εκπροσωποε Τυπου
του Ποταμιου