Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής ΣυντΒΜΞΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 |0ΥΝ|°Υ 20"θ Ο ΑΩ. ΊΞΒ70
ΣΤ” ΦΩΤΟ:
Ω ο ήρωας του ορυπου στον Μαινό
πιατεπικό Ἀγγεπος
ππαχόπουπος
Η "|°"Κ
¦"° Η ΤΕ ή' ΚΟ ι
Η Γιουγκ Ντουμπρόβνικ
οντιποπος του οπυμπιακου
στον τεπικό ο οι κροατες εκαναν
τον ειαιππεπ στον οευτερο ήμι
τεπικό και απεκπεισαν τον
πρωταοπήτρια Ξυρώππς
προ Ρεκο στα απο"
Η 3-4 οι
ο οπυμπιακός με
πέστο
"τικ" ανατροπή και
γκαπ σε νεκρό χρόνο οπο
τον Ἀγγεπο Βποχόπουπο προκριοπκε στον σπμερινό τοπικό
ι22.ω - Νονεεροπε ή) του
τσαμπιονς Λιγκ που σιτΕόγετοι στα μουσα
οι νταμππου, χοι επεσε" αν και εχαναν από τπ :όπνοκ με 3-6 στα
μισό τπς τριτπς περιόοου. γυρισαν το παιχνιόι παιζοντος οιαστπμικό πόπο και πήραν μια παπικαρισια πρόκρισή ο ο οπυμπιοκός με
ουσ γκαπ του Βπαχόπουπου και ένα
των Ντόσκα. αυτή" περασε
μπροστα στο σκορ για πρώτα
σορό ι7-οι α.α7“ πριν από το
“- τα” τπς αναμε
τρπσπς
οι ουγγροι. εκτός του
που επαιςαν μπροστα Μωυσή”
“ 1 ο, στο κοινό τους. ισορόριοαν Φοβερή αιωνια·
· . 2 ι7-7ι με τον τόμος το οτυτερό- πραγματοποιπσε
πεπτα πριν από τπν οποκπήρώσπ και ο Μας
. 7 | του συγκπονιστικου πμιτεπικου ο τερματΜπακας
_ Ι . οι Πειραιώτες όμώς σαν ειχαν πει του θρυπου. Γιόσιπ
μ τον τεπευτοια τους κουρεντα και πόριτς. αππή και
. με τερμα του κορυφαίου τπς ο εμπειρος περαοναμετρπσπς Άγγεπου απαχό- ρειακός Γιώργος
' πουπου ισ γκαπ συνοπικαι σε Ντάκος ο Μι ο
' ' νεκρό χρόνο πήραν τπν :κόραραν και
επική πρόκρισπ στον
οι Μουρικπς. Πυοπμερινό τοπικό
Β"ΑΛΜΕΝ|·| Α"°
"Α "'ΑΡΑΜΥθ|Α
ήταν π νικπ που πετυχε ο οπυμπιακός στον πμιτεπικό του τσαμπιονς Λιγκ μέσα στο σπιτι· τπς ουγγρικής :όπνοκ ο 'οποιος σαν ειόε το ματς γπιτώσε
από τον κινουνο εμορόγματος. αφου ήταν ένα Φυχοεγαπτικό ματς που από απο" Με· σεν μπορουσε να ονοτραπει - εκτός από τον οπυμπιακόι
'ενα ματς που σου απο τα ουκώτια
ο οπυμπιακός ώς και μετα το πμιχρονο ετρώγε το
ένα γκοπ μετα το οποσ. οι" στν μπορουσε να σκοραρει ο Με τον Μουτ" σε κακή μερα. σον υπήρχε
στο ματς. Μ και πεναπτι σε ποπυ κρισιμο σπμειο
ο 'ο τον τερματοουπακα των ΟΜΜ να τα πιανει
όπα ο Όμώς τα ταου” τα παπιρια του
οπυμπιακου. εχουμε κανει σε όπους
απο” προσωπικός συνεντεύξεις. και
αν σε κατι απο” ήταν στο ότι ειναι
ποπ-αρ" και ότι το συνοπο αυτό
ειναι οικω με καιρο γοΩιμοτα ' .
Η "ΠΕΧΞΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ '8 Ο
Γρά08' Ο °ΞΜΗΣ Σ'ΝΑΝ°ΓΛ°Υ
τα" Με"
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
το ραντεβου με
τον :πσνουππ
ώστε να μεινει
στο ήταν· ο μεπως αρχπγός
¦'|'° ¦ΗΜΜ|
Ο "ϊ°'Ρ'Α¦
πορακοπου·ειται
στενό ο Εουπόός από
τπν τουρκια. απο και
από το Με ο ιι παρουσια του στο αυτό
πα κρινει και το βγεοος τπς πρότοοπς
που 0ο φτασει για
εκεινον στο πειανι
Γιατι ο οπυμπιαός συνεχιζει τα μεταγρα0ική
αναζήτπσπ για αριστερό Μι· ο πω
ανοιχτό του οουοτερ ο
ΜΜΜ ο Μιρκα
Μαρ" τπς πιο" ο Για
πανι· από μια ώρα τα
ειπαν χθες ι'ιόννπς Μ- ι
ντζος και ποπ κουτσο- ι
Νικος μετα τπν παρουσιασπ τον ΜΜΜ
Γρόοει
στα ·κακκ
του απο»
ο ΓΙΑΝΝΗ
ο επανουππς με τα
σύζυγό του οπυμπια
οτιονκ τοκ σκετο ανια. οπου περα από τον
"Ο ·ωὶ· ΑποκΜνπτει:
Αγγεπόπουποι και :σοιρόπουπος εχουν ήοπ
συζπτήσει και ξερουν
που σα κόβουν
ΜΜΜ: Απο που
ΩΡΕΩΝ ΝΑ ΕΝΑ' ο οπομια·ός και το Μ
ΒΜ στο απο και
ο ΜΜΜ του: ·ΑπαΜυετ· π τω. τα
συνεχίσουμε με στόχο να
που ακόμπ τω.
ποικτπ του Άρα εξεταζονται και πως περιπτώσεις ο ΤΕΜ: κι· οΥΑΜΜΞ'κΞΡ ειναι πρώτοι στα
πιστα του γκαρντ που ότι". π ομοόα ο ο όσος
τπς Μπορω αποπιορκειται· από Τουρκους. πιο
τοικτή π περιπτωοπ του όσου τπς Νπόμπεργκ ο
Δεν αποκήειετοι και καποια ΜΜΜ
"ΩΡ'·¦ ϊ'Α'"ΜΗ. "ΠΜ" Π"" |'|¦'Α ο τρωω και
στα νυχτα οι πριντεζπς - :πανουππς ο το Με με αει: εγινε στα
ώανταοια·. με τον πριντεςπ να τραγουόατι. τον Σπονουππ να
χορεύει και τον παπανικοπασυ να ωραια· για ππόκα τον πουπουοοπόπεμο ο ο ΜΜΜ: οειιοτ αποκτα συιαιετοχή στο πως
τραγουόποε τους ·κοτακτπτες τπς κορυοπό·. ανεοερε όπους τους
πόνους που τον ·οενουν· με τον μπασκετικό οπυμιπακό και υποκπιοπκε στο μεγαπειο τπς οπυμπιακιις μιασκετικής οικογένειας
και του χαρακτήρα που βγαζει ή συγκεκριμενα φαω
ττΜΜπττιοπι: πίνουμε· υπαρχει
οιαΦορα με τον οπυμπιακόι»
ο προπσνπτής του ΜΜΜ σε χτεσινή του ουνεντευΞπ στα πονο Μωχοπκε πως η μόνος τρόπος για να Μουτ' Με εκει που πιο· ο Μαρτινισμός
ειν- να οτκιεει μεγαΜ Μ ο Σιγουρα υπαρχει Μ με τον οπυμπιακό. απο·
το οι” ειναι να Μπεστ· ο ΜΜΜ* για να γινει Μανιακός ο τη να μήν
ΜΒΦυμε τον κόσμο. φαω· Μύτες. υπομονή και όουπειό ο κα Μασούρα
πως μερος τπς Μκοήίας που Μ στπν ρω ειναι π αισοπσπ πως τα ιὴντα ειναι
εναντιον του Μικου ο το επειοόοια. οι οι·τποιες ο και ειναι κατι που το
πόπε·ογιανατοεγόΜσπότομυαπότονπαικτώνμουοττοτεπευταιοματςμτον
Νοκ εαν εμπαινε το σουτ του με” σο μιποήσε κανεις για οι οιαιτπσια; μεν Μις·
ΜΜΜ ΠΜ
συνοπμα στπν
αετό” και
συνεχισον τπν
ποπιτική τπς '
επππνικου
μπασκετ
Σ|"°ΥΡ'| Ε"'¦ΧΥ¦Η
ΚΔ' ΧΑΜΗΛΟ' Τ°"°|...
:τον οπυμπιακό σχεόιόΞουν ήόπ τπν επόμενα μερα
ρόπος για τους ουσ 22αρποες. ποπαπετρου και αγραοόνπ. που εγιναν
ΜΗΚΗ" ο ΧΑΜΕΡ ο ο σαιτ τή
νυχτα τον πανπγυριομών. φεύγοντας
από το νυχτερινό κεντρο. αγκοπιόστπκε με όπους τους ουμπαικτες του. τους ΜΜΜπους και τον Σσαιρόπουπο
ο ο σταρ για ουσ χρόνιο
ήταν μεγαπο παπικαρι και
του χρόνου θα μπει στο
Η· με τπ απο· τπς
και 'αόριτπς
του οπυμπιακου ο πρώταγώνιστικός
'Ο "Μ'|ΗΠΚ|
"Ω" "ΡΟΗ0"ΗῖΩΝ
σοπγει τις εεεπιἙεις στπν ευρώτα". με τον απο" να ποιρνει
·όπο το χαρτι· από τπν Νταρουσόοακα. τον Γιώργο Μπαρτζώκα
μπαπαντερ και τον παγκο τπς
Μπορτοεπόνα πωπω
τπς 'κρύος
=ι“ “απο
Με πήρατε
ΝικοΛκιαον
'|'|ΑΕ"Τ° ΚΔ' "ΗΡΑ
ο οπυμπιαός ΜΜΜ. όπώς αναμενόταν. τπν παραμονή του εορτουνπ Νώντας τόπος σε καοε σενα” για πώππσπ- και του 'ΜΜΜ ο το Μο. όπώς απο οειχνουν.
το κανει με τον τοόρι ο οι ΜΜΜς οανονται οιατε·ειμενοι να μιν εεωγουν από τπν περσινή τους ποιντική.
όταν Μ τον Μοτό τους κορμό και τον ΜΜΜ
με νεους. εκ "ΜΜΜ Μριστες σας ο και αυτή
ειναι μια “τι και σιγουρπ συνταγή
ο το εκοτομμυρια αγνή·κες πιρες σιντι π Γιουναιτεντ για να παρει τον
"ογηιιια ο ουμιζουμε
ότι τον οιεονή τοποσ μεσο
ή αγγπική φαω τον σωσε να Φυγει από το ραπ
τραοορντ το 2ο' ο. οποσ
πήεον επιουμει οιακαώς τπν επιστροόή του
ο ο κουρινιο απο τον καρ·
κειν τπς τότεναμ και τα
·οπιοουνιο·. προκειμενου
να κρατήσουν στο Γουαιτ
καρτ Νιν τον εΖχρσνο επιθετικό τους. του προτείνουν
συμεόπαιο ιοο.οοο πιρών
τον εμοομόόα. κανοντας τον
τον πιο ακριβοπππρώμενο
ποικτπ του αυππόγου
ο Στα το εκατομμυρια απο
ρια υποπογιζονται τα χρήματα
που... εκγαπον ο μππότερ και
οι συγκατπγορουμενοι του
Μια και κότνερ. πρώπν γενικός γραμματεας και πρώπν
ταμιας τπς οι” αντιστοιχα·
μεσα σε 5 χρόνια ο Με αυτό
το ποσό ·κοστοπόγπσαν·
οι ίσιο· τους εουτοιις τους και
το πήραν υπό τπ μορόή αυξήσεων στους μιοοους τους και
τα" μπόνους!
ο Όσα απο σου" από το
Τοόμπιονς Λιγκ. Μοτο ευρώ.
τα Με σε οΜΜ“Μ ο
ο πόγος για τον κριστιανο Ρονόπντο. που πριν από το Γιουρο τπς Μπιτς σποπαμμανει
Μκοπός στπν 'ιμπιζα
ΜΛκοκκ:Μ ιανουανακό τπςΜτεντ καιρου·
τοκοι του εστω για ΜΜΜεατα ωω·ωτωτωΜ
ρινιο που τα απαντάτε ταινια
τοκ.. Μπα τπςΜμαςιΜΜ και
για τον καμπ" που που
ΜΜΜ τα οποια τπς
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤ" ΣΕ||'ΔΠ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα