Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` η πΑιΡΝἑιΜΜΜ η: _.
Ο Ο ΚΛ|ΟΟΝΤΛΡΕ'
.. Ε .-   "ΝΕ 7 3; ϊ; 'ΕΕ _. Ε
 5. ΤοΠῦ[email protected] ΟκοΔιεοΝΗκΑ Δ   _ 
ω=.“ΜΜΜΝεπηΜῳΝΕ· οι· ι ~` Ι
ἑ  Ἡ   Ο  '
Ώ!... “ Δ
α Β ..-  ...Ξ Ο “ - ` ; * Ξ
Μῦ'ἑ Ελ ΝΕΕΑΞΕΑΦ'“ωΪ°Υ Ο ΤΜΟΣ~Μ|κΟΣ Χ» “
ΤΟΥ ΝΕΤΛΓΡΛΦ|ΚΟΥ ΣΧΕΔ|ΛΣΜΟΥ
_· ΕΞΗΓΕ| ΠΜ"
Ο ΠΑΝΛΟ||ΝΛ|ΚΟΣ ΕΧΕ' ΗΛ" ΤΟ... ΠΡΟΟΜ|ΣΜΑ
η Ο   ° Ά*
η. 7 · 54 = Ϊ ι. . Μ ~ ω” 7 Ο . ' '
4 Η ρ Ο _ ` . . 7 - .
.  4 ν η ~ ' “η - -, ·. κ
ε ' μ' κ"· “τ 7 μ
ι 18· ΑΟ · 7 Α. η· 3ἔῇ > ϊ
Ο Ο ΜέΗΣεΜωΛἡΜΜίΜγ οΑ«ΚσγΒΛΛΗΣε ΜΜΜ"
ΤΗΣ ΜεχιΣΗΣ ΕΜΣ ΜΥ ΚΟΜΟ|ΚΟΥ ΡΟΔΟΥ ΗΒΗ  η
Τ' ΕΚΑΝΕ Ο ΜΚ ΜΟΔΑ ΣΤΟΝ Δ|ΛΜΑΝΤ|ΔΗ
ΚΔ' Τ' ΟΛ ΚΑΝΕ' ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗ ΝΕΛ ΣΕΖΟΝ...
ΕΕΕ'Ε ΞΕΡΕΤΕ... ΟΕ" Ο| 'ΜΕ ΦΤ|ΕΕΤΕ ||Ο'|'Ε
"ΜΠΟΝ ΤΟ...
Μ' ΜΟΝΟΝ... Α"ΟΣΥΡΟΟΥΜΕ ΑΠΟ Τ" Δ'ΟΡ|'Α"ΟΕ'|
ΚΔ' Η ΜΜΜ" Δ|ΛΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΛ ΣΑΣ... ΖΜ|ΖΕ| ΜΑ ΖΩ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα