Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "7 οφ σορ κλείνουν σπίτια και κόμματα"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
4 ιογΝιογ
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00584) 3984
τιΜι-ι ι ΕΥΡΩ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΝΝ
ΤΟΥ "ΒΑΡΩΝΟΥ"
ΤΩΝ Ν|ΝΤ|Ν
 Διιιἐ@ῶΝπὁῇΒλῆΝΝ
ε ιι ή  ΜΗ  Ι
ΠΑΝ 3  ¦ Ι  Η." , Ι
Ν; Ν  Ο τι ΕΕ ΠΣ ΠΥ^ἑἔΗ^ἐΝΣ»ω
ει :ε --ΐ0)4
Είναι ο τελευταίος αυτοκρατορας
των παραδοσιακών ΜΜΕ και βλέπει
την αυτοκρατορία του να χάνεται. ..
Ο ισχυρός ανδρας του ΔΟΛ
παρέδωσε το ΜΕΘΑ;
Εφημερίδες και καναλια,
είναι ουσιαστικα
χρεοκοπημενες επιχειρήσεις
"7 ΟΦ ΣΟΡ ΜΕΝΟΥΝ
ΣΝ|Τ|Ν ΝΝ' ΚΟΜΜΑ" "
Η Ελλαδα ζει τις τελευταίες στιγμες της νεώτερης
|οτορίας της με φόντο το ΒιεχΝ και το... θιεχΝ!