Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'9'“Μ·
που # πνΡτυττττο5|οο
Ι ' ονοο£κντκο ΜΜΜ
"Μο-Ν κΜΜΜΜ*Μ
ε: Ή ω. Μ» 'ο < ο· “Η
. ` _ γ - “ο
ν ' έ;
ο φ" .
3 |0ΥΝ|0Υ 20Ι 6.
κοθομερινο
Αθλητική
Εφημερίδα.
Αρ.Φὐλλου Ι.78Δ.
Τιμή '30 ε
58νϊῦ8.αΓ ί 38ντ~οεετ ή εοντ·οεετ
Μ λ  Μ τλ
.Δ - τ Ϊ 'ι ” '> _ __ ν. , Δ .   Ϊ _ Ξ ή·  .  · Ἀ“ ““ Δ _μἐ-Πρντζη|
-ΕΨ“;““ευ.“υ@Φον““·“νυυ9υευ““ΡννΒυ“Μ“@Μ· ...ν.. Η _ ·Δεσἑυν““Μ
"οτντεζυ. Σφοτοουουλο το' οοοοους οπο τον κοσμο Πο ους πουμε το νέο... π ευτε ο*οοτηγος ντο το μελλον του
.-6" “ Β· ..τ 
_ . κ ¦·μ·
ΜΧ' || "Μ"
ῆ Ετοιμος ο θρύλος για τον ημιτελικό
· Β με τη Σζολνοκ · Ολο για τον τελικο
ί· · ` του ΟΜοἱοηε Μετρο ·
.. στη Βουδαπέστη
"ως ευπλεκουν τον Πλυυυτοκο με τον ελευθερο 'η
 7Ποοτογυλο · ΕντουοονΙο. Βτλτένυ. Μοοττνς.η ·
' εοοφἡ με'Ιουολ το ο Μτλτβογεβττς
“Πέφτουν;κοτοτυυονοοφέςυε
"ον ηγέτή του Πούλου
· Πυοολυο·οζετ το ουτως η ΠΜ