Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(Η) · “ ¦ Σωλλεκτικὸ ο ΜΜΜ:
 ΜΝ' χασετε  Ϊ ' Περιοδ|κΟ γκι το "Ρ|Γκ""^Σ
Ι Ι Ι | Ι ¦ ` _ εἴ ν - Ι
κυκλοφορει σε ολη ν την Κυριακη Την Πλ°υ°|α /. Χ Ζ το ΜΕ Μα όλων Β του Μου"
Τ η των Παραμυθ|ὡν, ντε ΣΟΜ Τ
τη Βόρεια Ελλάδα · Ι γ ¦  . |
εκδοση Με ΜεεΤοεροπ >- _ όλωἩωνεΠοχὡν ΕξυΠερυ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1066 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΜΒ 5ροεΤε £εΝΤε· ' Δ
ά· ›|
Ο Ο! Ψ π ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΤεΛκΑ
|Β|ΤΣ - Μ|ΧΕΛ Ρ|ΧΝ0ΥΝ Το ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΕΡ@Τ0ΦΥΜκΑ, "ο “"ΜΡ°“5 955
Ρ· _ _ μ
ΣΤΟΠΕΡ, ΜΦ Μ' Ε"|θΕΤ|κογ ΠΟΥ θ^Ε!Ν| «ΕΝΔἑὴκΑΜἙἔ|» ο ΤογΝΤοΡ
ΔΕΝ  ΜΑΣ ΦοΡΤΩΝε ΤοΝ
ΠΩΛΟΥΝΤΑ| ·> χ ΕκΝ ΕΥΡ|ΣΜ° ΤΟΥ...
ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ ·
4 4 Γ "
› Μ . Δ Η!  Η
Μεἑεν Πῷργο Μπούςο
κσῖ`τη Σοφία ΑΜΤζά β. 81* .¦
ΟΕΟΥΣ ΚΑ|
ΔΑ|ΜΟΝΕΣ
| .Μ  ' “ ~ η · ΜΑΚ: Η κΑΜΤεΡΗ ΣεΖοΝ
ν · Π ·· Τ ζ Ι ΤΗΣ ΜΜΜ: Μογ
~ ° Ο Ο «0Χ|»
 ' Ο  «ο ΜΝΑΣ ΣΤΗΡ|Ζε| ΣΤΗΝ ΑΝοΡοΩ:Η
 Η "Ρ°Β^Τ^ ΔΕΝ · '  ' η Ο ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΜΜ" - πογ ΠΡοΣΦΕΡε 500.000
ΤΕ"|ἶΣ ΤΑ ΦγΜΝε ο· ΑγκοΤ... η ΜΕΛ|ΣΣΑΝ|ΔΗ» ΜΜΜ... ΠΑ ΜΝ κοΥΛ0ΥΡΗ
 Ύ  Η @@©ΔΔΜεΜ©Δ 100 ΧΡΟΝ|Α ΖΩΗΣ
ΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΜΑΤΖ||(» λ ~ ` Ι 1 Ν Α Π
|  ' ΤΑ ΦΑΒΟΡ| ' ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ' Ο' ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Γ|Α ΤΟΥΣ ΠΑ||(ΤΕΣ ΠΟΥ Ε|ΔΕ :2  Η
Πο ποεΤΣΜογο Σελ37 κ _ ζ' @Μ έΌ'© Β ' ΤΟ ΠΑΡΕΛΟΟΝ ' ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ|Σ ΦΟΦΟΝ|(Α κΑ| ΑΡ|ΑΣ [Ξ