Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Δ¦.5.|| ὴ7 ζ9> /!'εΧ ααΠτααμκαααααακω
 ' ι Γ;; _ εΜΡ=.ιιΜεω .¦
@ :ενιιχτι 
 γ Ι 7   7 ςἶΝΤἶΝΑΜο 
.. ωσΡΤΠΝεΤΑι...
Το ΣογΤιεΡ ΤΑΛΕΝΤΟ 
ΤΗΣ ΡιΒεΡ οι ΤΗΣ , έ >- έ ;- =
ΕθΝ|ΚΗΣ ΑΡΓΕΝΤ'ΝΗΣ +  
ΜΠΟΜΠ” Ϊ “' κι ιιΛιχΤΕι
Τογ ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Υ Η 4 < · 
Γιατί δεν μοιαζει
και τόσο με ρίσκο...
πΗΝΠ]ΒιΠ
Αξίζει το ποντάρισμα
στις τελικές αοσμες
των ιιρσιισνητων
ΠΛΗΡΩξΕ
με 1ο Φορες
, , λεΦῖα μας
ο ος τα ι
' :ιι σε Τ 'ο Βετμαν_ ο» ν τιΕΡΑΣΑΝ Η
- τι κ ιιΝΒΕΜσνεκ
· ι Με ΤετΑΡτιιΣ
ἰδὲ, Φ; Ι στα··· γ, . . Π
“Γιατί ιπλεκουν τον Ο “ ιινἶ. ¦
δ άτ0ι1ςχωἀ ια οι Του ι<οι, τι κερδ_ζ Π
ιι( . ω 
ΜΠΑΣΚΕΤ
"ΛΗΡΠΝΕ|
ΝΤΕΡΜ'||
· ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΝ ΙΠΠ0ΔΡ0Μ0!
ΜΜΜ ι
ΘΕΕ ΜΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕ|ΣΜιυ “· κι' μι
Κλιψ" Νικαια ΜΜΜ.. πιικοιΕι¦ __ .
 - Τιι ιι0ιιΤιιιιΕ · ΑΝΑκοιΝΩΣΗ Το 
Τα μηνύματα που δέχεται
· Τ έχει εκείνοε Σω. 6 Τα μεταγραφικό Παρ"
Μό το” ΜΜΜ ω" Δρ" ρ _ που θα στηθεί στον ΠΑΝ(
τον σχεδιασμό τικ νέα8 Δεκ