Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ηηοησι νη σηησεοιιιισ
τι πως νσσιησηιιι...
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 2
"η ›.
 ' Έτσι οηιιτιιτιισγννιινι
" νη...νσιιηισσοιιοιιτΗηηνπ
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ τη. ιι
Πο σσσσσ 03' οοοο ου2016/Φωλλο1190(23ΒΟ)/€ 130
Η ΦΡΑ- ηαοουσιαζοι το προπονητικό κέντρο «ΜΜΜ»,
στιιν ηολη Κίολτσσ τησ Πολωνία ηοιι ειναι το τηικοστέστῳο
για τη διεξαγωγη τησ καλοκαιρινη8 ηροστοιμασία8
-· Παραμονη στην Πολωνία για 34 μέσα. και τουλαχιστον
8 φιλικα. η αρχικη ακομη των ανθρωπων τησ α'Ενωση8»
Με συγκεκριμένα Πραγματα
στο μυαλο του για Π8 Πρώτεε
κινησει5 · Παιρνει Πανω του
το θέμα του τερματοφυλακα
ζ «Ενωσίτεε»αιιοθἑωσαν
στο αεροδρομια του5
Αραβι6η, Μανταλο και
Μιτακααέτα, σου έφτασαν
στην Αυστραλία για
τα φιλικα τησ Εθνικἡ5
Τι έκαναν τη φετινή
σεζόν οι «κιτριναμαυροι»
σου ειιιστρὲφουν,
για να διεκδικὴσουν ' Ύ 5
μια θεση στο ροστερ
ΔΥΝΑΤΑ
ΜΝΕΠΑ|
ΠΑΤΟΝ
29ΧΡΟΝΟ
ΟΥΚΡΑΝΟ
ΣΤΟΠΕΡ
Μακιιἑγια
Τσιγκηινσκι!Ξ
ηιιιιιιιιι σηιιιιιηιιι·ιιιι
ιηι«ηι>ιιτ»
ιιηιιιιιιι"ιισιΞιι
έ τηιιιισι
διαπιστωσα"
μπακ.
 ΟΠΠ" ΜΜΜ"
ΚΕΡΔ|ΣΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ!
Δειτινησε με του5 Μιταγεβιτ5¦
Μιλοβανοβιτ8, Ντε Μιταρτολο
και Δημητρια6η