Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ
Δ/υτιός: ο. Νικοπα'ί'σπς
Διευθυντής Συνταεεωςέ ΣΤΡΑιοΣ ΜΑΚΡΗΣ 6:80 )
αΑΡΑΣκεγΗ 3 ιογινιογ πιο ο Αα. ποσο ἶ ¦
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ που έγινε
ποτέ ο Δεν μπήκε κανείς στο παρκέ.
οι πρωταγωνιστές το ευχαριστιίοακαν απίστευτα και έγινε ένας ανεπανόααπτος γύρος ορισμβου υπό τους
πχους των απαιοιων του πειραια· και
τα Φωνή τας Μεπίνας Μερκουρπ
"ΜΗΝ ΑΓΓ!ΛοΠ°ΥΑ°Σ: “Γίναμε π κααυτερπ αμεσα στπν Ευρωπα ταν τεπευταία οχταετία ο κόντρα σε όπως
και σε όαα. οαοκόοαρα. μαγκικσ και
πειραιὡτικα. έφτασε α στιγμή να γρα
ψουμε ιστορία και οταν ΜΜΜ»
¦||ΜΕΡΑ
Ο" Δευ ."Λ£ΙΩΣ£ ι
τονππ ;ςΦ°ἱ,ΣΪΞΡ·“ ω
Ένα." , ¦χ “ - ο ¦ γ 7
πογία ¦ ¦ 
ό" Πέ· ' ααα:“ς¦“ιοὲωςμ
Μουν Μιτου σχετίζεται και Λ
°' "9- .ματιχό τον Μαιας. ί
"008€ Ε ¦αααα/κοι·με τπγπορου“ίατουω
Η· το ϊ μιατουρμό2στοευω ' 
νεοσυμ- . ι Η :η
βόπαιο χ ο -  Χ
τουοιε- _ `  `
ονοιίς με- Ε 
σοεπιοετικου ' έ ί έ“ί ί '
ΡεπορταΖ από ταν |βπρικπ επιβεβαιω- ί
νουν το ενδιαφέρον για τον Αντερ- Ι
Ί χαν :οντος τας σαπενοια ο προτα] οπκε Ξανα ο Αργεντινός επιθετικός
·` χοακίμ Λαριβέι ο Νέα σαμοσίευμα
και για τον ισαακ ΜπεπΦοντία ο
ρ Αεοομένα θεωρουν τα συμφωνία
οαυμπιακου - Τσίβας στο Μεξικό
για τον πουαίοο
Γραφει ο αιοαν:αε ΜΑΜ: (σεαίσα ια)
παικτεΖΗ£: “ο Βασίαας δεν έχει
να παει πουοενό...›·
ν οι πρόεσροι Παφαγιώτας και Γιωργος Αγγεαόαουαος. ο αρχαγός Βασίαας :πανουαας (είχε
παρει μαζί τους τρεις γιους του) και ο Βαγγέαας Μαντζαρας σταν παρώτα σειρα· τας ανα- η
μναατικιίς οατο των αρωταααατων. με το τρό- ί
ασια σε επίκαιρα οέσα. Ήταν μια βραοια ααμ- η
μας και συναισοαματων στο ΣΕΦ. που ταν ευ- ὶ
χαριστιίοακαν τόσο ο κόσμος όσο και οι εντός
του αγωνιστικού χώρου πρωταγωνιστές
ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ: “Από τα
κααυτερα πρωταοαπματα οταν
ιστορία τας
Νόσος...
7 τνιιειαιιτοποιιιαταοτ
ο Αργεντινός παραμένει κατοικος πειραια. αν και
γνωρίζει που καπό ότι και τα νέα σεζόν θα πρέπει να 1
“ματαιοει· για να βρει οέ- ί
“εο, η
η σα οταν ενοεκαόα αόγω τα χρονίαπουΏΜΚΜἑ :γ
` τας παρουσίας του ΦοΡ- ξ ρῶααι€εο τοόρ馓ενρα- μ
τοναιι ο ο Ντομίνγκεζ μ]ψεκτιςπιγότεβε€ ανια ο Ι
οεν αοεαε να επιστρέ- ω γ με μπας Μπαμ: ·| ζ
ι ψει Φέτος το κσαοκαίρι ι Μιας πενταετίας!Ξε 
οταν Αργεντινή παρα "μια .εβρρμαόα ακριβώς α
τις αφόρατες πιέσεις μ πιω ιουνίου) καεινει τα' 3
που οέχτακε από τα Η φταιω χρόνια-Μι ¦ 
Ρίβερ παειτ Ι ¦ `μ“αινεωτα=ο Η
4 ° 1“>“ααωαωα Ϊ; ρ το Μαιο Μεχρι τα προς ι
Ι Ι › :γαιαικοαε ΒΑΝΔΗ ζ' κΡ|ΜΑΤ|κΑ ο :τις 28 ιουαίου| ; ~
χ “ “ο ο απο “ριζικός σα . 3 ί Ι είναι ο πρωτος αγώνας για ί
. α χ Ἡ 11 ϊ0νΞΟνιίροτου τοαμαιονς _
ΜΜΜ· τον τεανι-ῇ η
ς ς Λιγκ και ο Σίαβα Ζατασε δυο ί
χ κου αωωΦααω στις 8ι 1 Μίκα (το ένα σίγουρα στο ζ ί 7 έιουαίου στο απαίσια του Καραϊσκακαι. όταν α απο- 
η ο ο α 'σταοίου προετοιμασίας ί
ζ¦ Ι οταν ααα" Γκενκ του Βεαγίου 1
οτοαιί` επιστρέψει Με
ιουαίου) από το Βέαγιο ' ι
 η Γ'^ "Ή"
 η αντρίκεια και
πεντακαοαρπ
κατακτασπ του
συγκαονιστικότερου πρωτααπόματος όαων
των εποχών!
' ΜΑΝΤΖΑΕΗΣ;“ το
' συνεχίζουμε"
Ζ και ςοενΕεχναμε '
τι|έγινε Φέτοςα η
ΧΑΜΕΡ: “Ωραίο
το συναίσοπμα
του οευτερου συνεχόμενου πρωταοααματος›·
Με”. οεΞιι: σιαιιε ιαίσα Μι 
 του οειιτι“πιο[Πατρατακακια 
κα'ααΜαΜ του σπα"
ερ χαίρεται-α τι
α ασ απααζειτου Ι
εκ ο' ` περισσότεους ί'
μ αμα 'ες που αρο
γκ των το;ομόδων ί
Ι:- ι ααα: ΜΜΕ
ζ κΑι4τοΑιεοΠοχΛογ α
;_, ακ_οαμιουργία ενός > Ι
“ Μια οετιι Μεινε· Για ΝΑ ί η
' οΛοκΛιιΡοοει Η ισα” Ν ί
Με ΜΑΣ χΡοΝιΑΣ ο θα ί ς ς
Ι τα μάθουμε από τους ¦ |πανίαχυ`ρου ρόστερ
τεαικους στα Γερμανια.
όπου προκρι
ί η που/οτι αντέξειχαυ- ὶ
` ζ Μ9ΜΦθΦᾶ ΜΗ" ιη
σακαν από· ->.`°ΥώΨξέ ί” ΕῆΜδ° Ή
μ"εργκ ΚΩ' ¦ χ' εμοώ“αιμεσα :
ουπμ γγ με αν επόμενα σεζόν
¦ ' τρωω.: `“είανι-ΜΜΜ φατσα
ξ ο ΓιαΜνα οιΛε£α:ωεαισα τα) ΙΙ
ο 58χρονος τεχνικός συναντιίοπκε χθες με τον
Ααέεπ Κουγια για τον σχεδιασμό τας νέας σεζόν
ΜεααωΜααΜαΜ
` νόψει τας συμμετοχής ως, ϊ
· 'ομόσας¦στπχ Σούπερ Λίγκα.:
`είπατεκαι-οιααΜνίατόσον
αορατπνεπανορωσατου
` 'προπονατικου τιμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα