Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ζ ' οΜΜΜωπΜε“πωκΜεΜκΑΜΜπε“. ΜΤΕΝΕΡΜΥΠΗΝΕΜΗΣΜΜΜΣ ΜΝΗΜΩΝ
έ;; ·
;Ξ!¦Ν|ϊ'Ἀ|'|““."Μ|ΩΡ'Κ"ϊΠΕΞ
ι / Μ' ΜΜΕ' Το ΙΜ / «ΞΕΡΕ| '|" "ΡΕ"Ε' "Α ΜΕ'. ΠΑ
ΔΟΥΜΕ' ΑΜΠ || ΜΕΡ|'ΑΣ|Λ "ΑΒ Τ"Σ "ΜΟΝΙΕ ΤΟΥ» "Α ΜΕ' Το "ΕΠΣΤ" Π" ΜΑΜ»
.“ΐ=·]“ κ]ΞΡ#ΐ κ]]ωΡ ἶῇΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ 
"ω_· 31! =_·Ή
8 Ϊ Ι Μ ΗΠΑ] ΠΜ] ΞΜΜῳ
 τ·:;131Υ3¦ωΜωΜπ
  Ο 3) ζ ήἐωηὴεῇΨ ΜΗΝ ΜΝ πΑΝΑ8ΗκΑΙκΜ ΜΜΜΜὅἶΞδἑ Π· Π
Λ ΙΜ ω ' 
 Ι_ ; Μ Ϊ Μ] 
   ωΜωΜΣΜΞυΣΜΜΜ 
. Ύ] Ξ: ΤΜ ¦ κ . μ | κ |“' "1 ”.Ύἶ.“Ϊ' Ψ'
 “ ΜΜΜ '
=;Ή- 
. · 2
.Η Ό; - ):· `
'““ῦΤο.;“π'ῦΜῦΦῇΣ
 ' η η”
¦. Ρ ·/=ο
ϊ .ΦΠ/ω;; 
ῖ!!ΞεΡΑιοΜΑο·ΑποΔΕΣΜεγΣεπΠο«ΜΦγΜ|» ~
 _ ή· _ |/; ωμά μ  0πΕΔοΥΜκΗΜωΣγκΕΡτΜεΣτοΥ«ΞΜΜΖογκ»Μη"Μ'“πΛκΜΜΜΜογΜγΜκΑ ΠΠΜΕΤΑΓΡΛΦ|ΚΜΛΖΑΡ|
 4 ΔΩ γ '
ΜΑΕΗΜΡΜ ΠΑ "ΜΒΜ Ο' ΜΒΝΕ" ΚΒΥΒΑ"Π| Ρ'ΜΡ"Τ0 Η ΧΡΩΜΑ "ΟΥ "Η" Ε ΝΑ ΜΜΕ' ΔΑΝΕ|ΚΠΣ ω
ΜΒ" Μ' ΝΕΛ|'ΛΡΕΧΒ ΕΡ"ΑΝΤΕΖ 3: Ο Δ|ΑΜΛΝΤ|Δ||Σ ΚΔ' "ΠΜΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΡ|ΨΕ... '9
, -; ι κ >; Ψ Ψ: ν Δ α: μ; μ 7' Ϊ!. ; - . .· . “- ῳ7· 
=- μες: ¦¦ Λκ .Ξ =7_“_ ·,_π ; -- ~: · : Α· 7-,ὲ Ι π: ¦;Δ ΛΗΛ-'Ξ
(ϊ ν η 7 :ΔΝ ε ι Ξ ξ:¦ὶ¦¦! 6,4 :γ μ< Η ;_'ἶ ἔ¦ χμ' χ Ἡ τ ἩΧ μ :
έ ¦_ . ἱ ¦< η) Ζε ή “3:56 Η εἰ ε ῖΓ“¦ .Η :·»ἶ 337 :Ξ :5 ”ϊ 
_ ' 4 Ζ ;·Ξ;,.' 74./ '
ω `   * Ι _ ` ωΜΜΜπ.ΜΜι·
Μ ΗΤΕΧΝ|κΗ ΗΓΕΣ|Μ0Υ Ε:ΑΣΪΕΡΠγ«ΠΜΛ»ΣΕΣΪΕΡΕ0 ΜΑΜ): ·' ' > 
·'1 ..

Τελευταία νέα από την εφημερίδα