Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Για μια 38!" δ α Χ ' ·¦ Σ' ΜΜΜ 
 βρω ·· :να Ο· ΛΗΛ ω  = ζ
αποψινὸημιτελικὁ(20:00.Ν|52) “ΜΒ ω°ϋΜ“ωωωψΜ° | ο ι
τουΦἀιν“λΣ·ξτηςΒου8““Μκ ΠΛΡΛΣκΕγΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγω 1.30 τ ]ν 'κι α· ε “
ΔΡ. ΦΥ^. 5452
^' Μ) Ο . χου' ε|σα| «α"λα ή ~
· η. · ·_;
·ι·7?“`·ιι- ἐ
Δ ειπες· ι·ιΛ ¦
οι>ΙΛινιΒΕ
Ο έ~ΐ#7“ !_ “
μ” Ξ' 9 ΧΛΜ. ι
Σε πρώτο
"λάν0“ω5
Ο ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ
ΓκΑΛΕΤΙ Ο ΝΤΡΙΟΥΣΙ
· ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ
Ο ΡΕΓΕΣ
ι(γι>ΙοΣ ιιι>οεΔι>οΣ 'Ο
με τους Μ
υβριστές του;
Ο ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ
ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ
ἐάόιΜὲ Ακούει ἡ6ΜεΣ ΜΠΕΣ.
Μο Ομως ε:μΠιΟΤεωομοοΤε. ΗΕΗΒ.
Δ@ΡἔῶΝ 
ιΞοι-ιινι£ι>ΙΔΑ 
(δα |: > ά·
ΣέφαιαωιικαιαοκωΜωκα·Μ2,50η"ηΩΔ- μ χ..~--.γ .
ως ΜΜΜΜκΜΜ Δ ···ὰ`_
Προτασεις για μεγαλα κέρδη από «Έλληνα ΜΜΜ και «ΜΜμιια»
. αι κι -.7 7
2 . . ή. '011 7,.Οι¦τ - ·
η ,7.._...“ Δ...<γ ...ωχβ/ί. β ...-“. ῖ.Α;α·"^>““

Τελευταία νέα από την εφημερίδα