Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφή βόμβα στα εφάπαξ Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
· Α 480 60997 ΟΑΜΕΠΑ ΗΒΟ 80997 ΟΑΜΕΠΑ
""""""""'
ΔΠΟ|(ΛΞ|ΣΤ|ΚΟ
ΣΤύ|λΕ|λ
ΑΠΟ ΤΗ Δ|Η0ΤΡΑΦ|Α
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
ιιΑκιιγΜΑκΗ
< τγτκλοιιι:τικΑ
Σ “ ιιιιιἑΣΤ2-Τ3
Β|ΗΤΕ0 · ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
> ΝΕ ΤΟ ΒΗ|.|.Υ|Ηύ
ΣΤΟΝ ΒλΓΓΕλΗ
που κατηγορήθηκαν ότι ποοκἀλεσαν
επικίνδυνες σωματικές βλαβες
κατ' εξακολούθηση
Ε Τιβί·
 Ύ κοιτα ΑΜΕΡικΑ
1  ΑΝοιΓΕι Η ΑΥΑΑιΑ
.   ΚΔ' ΥΠ0ΣΧΕΤΑ| ΚΕΡΔΗ
· ΦιΑικΑ ΠΑ οΑΑ τΑ ΓΟΥΣΤΑ
οικω ι259ι90
Παρασκευή 3 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.899 - Τιμή 1,30 € - Μωύύ.ε|εΠΗεΜ5ιγμα5¦Ε
ΒΟΜΒΑ
στα εφόααξ Δημοσίου
ααοδόχές 2009-20] 3 και όχι της Περιόδου
2012-2016 για όλους τους δικαιούχους
ασφαλισης
κατα 6 μήνες για δημοσίους
υααλλήλους και στρατιωτικούς
ΣΕ ΕιΣαΡΑκτικΕΣ Ε'|Ά|Ρ|ΕΣ Δ|ΛΧΕ|Ρ|Σ|·|Σ ΟΛΑ ΤΑ ΣτΕΓΑΣτικΑ
ΣΤΟ ΕΔΩΛ|Ο 4 7.  Ι· Σ
ο ΣΟΥΠΕΡ-ΠΑΡ > › ς 7 Ἡ :ι  ι ο ζ ο
οΦΣΑιΝτ 59-  'έ Ι  | ο .¦<
ο ΜΕΣ ΠΑ  υχ ς οῆεμος
ΦοΡοΔιΑΦγτΗ
4 ΕΚΑΤΗ θ
ΣΕΛ. 32
Γερμανίας - Τουρκίας
ΣΕΛ. 20-2'|
ΓΕΝΝΑ ΕΛΠ|ΔΕΣ ΝΕΟ ΕΜΒΟΛ|Ο ΚΑΤΑ ΤΟΥ κΑΡκιΝογ · ΣΕΑιΔΑ 22

Τελευταία νέα από την εφημερίδα