Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' και
ι Α Ρ; 
ΑΞ0ΝΕΣ
τ Ξαντοεετ
"ΕΝΠ" 2 '0ΥΝ|ΟΥ 2016. Καθημερινο Αθλητικα Εφημερἱὁο. Δρ_Φολλου '783. Πω: '80 ε _ Η
7 Δ ο ή · Ϊ το πΜκοτογ στον" Με"
ΤΗΝ ΜΜΜ!" ΜΥ ΗΜΟΥΝ'
Έχε' ΛΠ0ΔΕ|ΧθΕ| 
. “ “ τη 2 Αμεσα η συζήτηση με τον
Η   Ξ · ΚἰΠ-ΒἰΠ. 3ετἑς τα νέο
Α > σαμβὁλαιο · ΕΟ /.1ζΜς με
τ Α Ουοναμ:?Ικη1. (ΜΜΜ, στο
 ζ μια/.(1ΑΠ5ὺροων. ΓκΠμΗρι>)“
Μ5ω · Προσθηκη ΚΙ τ'Μ.Ζ.ων
  Ρ ΕΛΛἡνων “Πρώτης γμομμἡς“
> · Ποτ-:ως ηΒηο=ρ1κοοΠω και
η 5 ΙΙΙοτροφἡ οΙο ΗΠΑ] 4
Τ°Σ"ΚΩΝΕ"
Ο1ΓΑΥΡΟΙγΣμἰζουν 
το ΣΕ[Πἐ%“τη μΣγσλΠὡὁη =
@έσω [21:00]
ΙΙιΙνΜγΙωι1μ κι11Ι'1ωψγω
·. Λ',ΎΜ.ωΗω/(τι `ἩΗ'."Ι'. ιη
7μ«ΙΗ=ἔι ηη:: ωμηί1ι:
Σκλημῇ επιθεση του θρῦλοο και ξεΒμακωμα των ”εζσγιαντῶν”! ”Ας μας Πει ο τζάμια οωτἡΡος
Ποσο Χρονια φολοκῇ εἰΧον ο1 ουνοὁοἰ του στο ΟΑΚΑ ·
 ρ ¦ κ κ Η
· Ακομη Περ1μενουμε τον Κοντονη κα1την Αοτυνομ1ο...
 Ύ Ι _
χ “ΐ ΜΒ" ι “ΜΜΜ ο Ύ ιΜ
/ Μω ο Μ'! ¦ "τα
Ο ΤσὁΡΙ ἱΧ£ι Δ η . Θα “ΒὁμΒα“
συμβόλαιο με τον “  η"  ° ΠΕ το 28Χρονο
θμὐλσ και μένει Κ - ἴ ' _ Ϊ
|Μ ω Μ Μ. (ο ' νη καναὁὁ · Σζὑλνοκ η ΜΜρΙσελονἑΙΠ πρώτη Μίπι1λος
_ ο κεντρικό 7 ο ο 7 ·
Ι' · Ι'
°Π|ΙΙ του